Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
8/2016 Từ "bài Mỹ" đến "sùng Mỹ": thái độ chính trị của người Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh Lê Văn Anh 23 Chính trị
240/2010 An ninh Đông Á và bài học Hàn Quốc Du Long 631 Bài tạp chí
1/2010 Điều chỉnh chính sách đối ngoại của chính quyền Obama hiện nay Trần Nguyễn Tuyên, Nguyễn Kỳ Sơn 855 Bài tạp chí
22/2013 Đánh giá chiến lược chuyển trọng tâm sang Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ từ năm 2012 đến nay Nguyễn Xuân Khu 791 Bài tạp chí
6/2008 Một số điều chỉnh trong chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Á giai đoạn 2001 đến nay Đặng Thanh Minh 556 Bài tạp chí
1/2007 Một số điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với Châu Á - Thái Bình Dương trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế 579 Bài tạp chí
21/2013 Trọng tâm chính sách đối ngoại nhiệm kỳ II của Tổng thống Mỹ B. Obama Nhữ Quang Nam 577 Bài tạp chí
21/2013 Cải tổ liên minh Mỹ - Hàn và tác động đối với quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc Uông Uy Mẫn 517 Bài tạp chí
28/2014 Chính sách của Mỹ đối với Bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh Lạnh Nguyễn Văn Lan 484 Bài tạp chí
26/2014 Tương lai Liên minh Mỹ - Hàn Ran-phơ Cô-sa 514 Bài tạp chí
26/2014 Mỹ chuyển trọng tâm sang Châu Á - Thái Bình Dương: từ góc nhìn quốc phòng quân sự Nguyễn Thị Hằng 508 Bài tạp chí
/2010 Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961-1993) Bùi Thị Kim Huệ 1446 Lịch sử
/2005 Feasibility and economic effects of a Korea - U.S. FTA Junkyu Lee - 723 Sách
/2005 Korean Attitudes toward the United States David I. Steinberg - 689 Sách
/2004 The future of U.S.-Korea-Japan Relations Tae-Hyo Kim - 777 Sách
/2004 A Changing Korea in Regional and Global Contexts Lee-Jay Cho - 740 Sách
/2000 Korea and the United States Through War and Peace 1943-1960 Henry Chung - 885 Sách
/1996 Korea-United States Cooperation in the New World Order C. Fred Bergsten - 896 Sách