Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2015 Ảnh hưởng của Hàn Lưu tại Việt Nam nhìn từ góc độ liên ngành Trần Thị Hường, Cao Thị Hải Bắc 62 Văn hóa
3/2014 Một số tác động của Hàn lưu đối với Việt Nam - nhìn trên góc độ văn hóa xã hội Nguyễn Thị Thắm 144 Bài tạp chí
/2015 Trách nhiệm xã hội của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc Phạm Văn Đức, Hwang Eui Dong, Kim Sea Jeong - 243 Sách
/2015 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - Thành quả và phương hướng Nguyễn Thị Thắm - 147 Lịch sử
/2015 Việt Nam - Hàn Quốc: một phần tư thế kỷ chia sẻ cùng phát triển Lee Han Woo, Bùi Thế Cường - 234 Sách
12/2008 Xã hội hiện đại ở Hàn Quốc, Việt Nam và vai trò của Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Lee In-hyuck 647 Xã hội
3/2011 Vai trò và nhân tố thúc đẩy sự phát triển khoa học xã hội Hàn Quốc Phạm Thị Thanh Bình 688 Bài tạp chí
11/2014 Nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam: nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ Phạm Hồng Thái 556 Văn hóa
3/2011 Chính sách xây dựng gia đình mạnh khỏe ở Hàn Quốc Lee Kyesun 594 Bài tạp chí
1/2011 Tiếp biến văn hóa ở Việt Nam và Hàn Quốc: Những điểm tương đồng Lý Xuân Chung 479 Bài tạp chí
1/2010 Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc Trần Quang Minh 718 Bài tạp chí
3/2014 Dasan Jeong Yak Yong (1762 - 1836) - Nhà tập Đạo Thành của Thực học Hàn Quốc Kim Sang Ho 568 Bài tạp chí
7/2013 Các giải pháp chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số nước Đông Bắc Á Trần Quang Minh 966 Bài tạp chí
3/2014 Thu hút FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam: Thực trạng và định hướng Nguyễn Chiến Thắng, Bùi Thị Hồng Ngọc 530 Bài tạp chí
/2010 Quan hệ hợp tác phát triển giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020 Trần Thị Nhung - 1103 Chính trị
/2007 Thống kê kinh tế - xã hội các nước khu vực Đông Bắc Á năm 2006 - 2007 Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 647 Kinh tế
/2010 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc Trần Quang Minh - 1201 Kinh tế
/2007 Những vấn đề cơ bản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế mới Phạm Quý Long - 1138 Chính trị
/2006 Kỷ yếu hội thảo khoa học về tác phẩm Kim ngao tân thoại 613 Văn hóa
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1519 Lịch sử
/2006 Số liệu thống kê cơ bản về Đông Bắc Á năm 2001 - 2006 Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 802 Chính trị
/2006 Số liệu thống kê cơ bản về Đông Bắc Á năm 2001 - 2006 (tập 2) Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 700 Chính trị
/2006 Số liệu thống kê cơ bản về Đông Bắc Á năm 2001 - 2006 (tập 1) Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 637 Chính trị
/2006 Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, và văn hóa chủ yếu ở các nước khu vực Đông Bắc Á Võ Hải Thanh - 1168 Đề tài cấp Cơ sở
/2005 Hợp tác dịch vụ giữa các nước Đông Bắc Á - Việt Nam Lưu Thu Thủy - 597 Kinh tế