Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2015 Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam Lưu Ngọc Trịnh - 122 Sách
/2015 Sự can dự của các nước Đông Bắc Á vào Tiểu vùng sông Mê Kông Nguyễn Thị Thắm - 224 Sách
/2014 Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013) Lương Hồng Hạnh - 641 Đề tài cấp Cơ sở
33/2010 Coping with climate change: Green living Kang Hee-Chan 295 Bài tạp chí
2/2010 Korea's standing in the global community Lee Tae - Joo 708 Bài tạp chí
7/2013 Các giải pháp chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số nước Đông Bắc Á Trần Quang Minh 966 Bài tạp chí
/2012 Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam Trần Thị Bình Minh 1769 Luận văn Th.S
4/2012 Tăng trưởng xanh: lý luận và thực tiễn Phạm Thị Xuân Mai 625 Kinh tế
6/2011 Biến đổi khí hậu ở Hàn Quốc: tác động và ứng phó Phạm Thị Xuân Mai 605 Kinh tế
4/2011 Thành tựu và vấn đề trong hợp tác phát triển quốc tế và hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc Park Noh Wan 892 Quan hệ VN - HQ
/2013 Phát triển năng lượng Xanh ở Hàn Quốc Phạm Thị Xuân Mai 1633 Đề tài cấp Cơ sở
/2013 ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÔNG BẮC Á VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2001-2020 Trần Quang Minh (Chủ biên) 2263 Sách