Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/2018 Kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lê Thị Kim Huệ 65 Xã hội
6/2017 Nhìn lại vai trò của khu ngoại thương và khu kinh tế tự do trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi mô hình phát triển ở Hàn Quốc Đặng Thị Phương Hoa 21 Kinh tế
3/2015 Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến 71 Bài tạp chí
/2013 Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh - 197 Kinh tế
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa - 136 Văn hóa
7/2010 Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảu một số nước Đông Bắc Á và ASEAN Trần Thanh Cương 730 Bài tạp chí
7/2010 Đông Á tăng trưởng cao do hội nhập sâu vào các nền kinh tế thế giới Trần Văn Tùng 657 Kinh tế
7/2009 Hậu cần (logistics) Đông Bắc Á – nhân tố quan trọng trong thúc đẩy nhanh dịch vụ hậu cần ASEAN Phạm Thị Thanh Bình 907 Kinh tế
8/2008 Một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hoá của các nước Đông Á Mai Thị Thanh Xuân, Ngô Đăng Thành 634 Kinh tế
1/2004 Về chuyến nghiên cứu, khảo sát tại Hàn Quốc của chương trình KX.05, tháng 2/2004 643 Bài tạp chí
/1994 Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Đình Phan - 924 Sách
/2000 Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hóa của các nền kinh tế Đông Á Nguyễn Trần Quế - 840 Sách
/1994 4 con rồng nhỏ Ezra F. Vogel - 853 Sách
/1992 Kinh tế NICs Đông Á: kinh nghiệm đối với Việt Nam Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Kim, Phạm Huy Tú - 840 Sách
9/1995 Bối cảnh quốc tế và chính sách công nghiệp hóa hướng ngoại của hàn Quốc và Việt Nam Bùi Tất Thắng 587 Bài tạp chí
7/2004 Vai trò hoạch định chính sách của chính phủ trong quá trình công nghiệp hóa ở Hàn Quốc Phan Đức Thọ-Nguyễn Thu Hà 605 Bài tạp chí
1996/1996 Tác động của lãi suất tín dụng thấp đối với quá trình công nghiệp hoá của Hàn Quốc Trần Lan Hương 512 Bài tạp chí
5/2000 Bài học về chính sách hậu công nghiệp hoá qua thực tế ở Đài Loan và Hàn Quốc Lê Bàn Thạch, Trần Mai Chi - 28 Bài tạp chí
7/2001 Kinh nghiệm của Hàn Quốc về mở rộng thị trường trong chiến lược công nghiệp hóa hướng ngoại Nguyễn Quang Hồng 540 Bài tạp chí
9/2010 Đất đai trong công nghiệp hóa từ kinh nghiệm của Hàn Quốc Trung Đức 520 Bài tạp chí
55/2008 Hàn Quốc bài học từ một nước nghèo Đoàn Ngọc Thanh 525 Bài tạp chí
/1988 Vai trò của nhà nước trong thương mại và công nghiệp hóa của Nam Triều Tiên Young-Sae Lee - 769 Sách
/1992 Nghiên cứu so sánh mối quan hệ giữa chiến lược và thực hiện kinh doanh: Các nước công nghiệp và các nước mới công nghiệp hóa Jooh Lee - 804 Sách
1/1996 Hàn Quốc: một mô hình tiến hành công nghiệp hoá khắc nghiệt Khương Duy 554 Bài tạp chí
3/2004 Những đặc điểm của thương mại Đông Á sau chiến tranh Lạnh Nguyễn Hồng Nhung 496 Bài tạp chí