Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2016 Giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc - nhìn từ góc độ chính sách và giải pháp Lê Đình Chỉnh 24 Xã hội
1/2013 Các xu hướng cải cách giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 107 Bài tạp chí
10/2009 Cải cách giáo dục lần thứ IV ở Hàn Quốc Phạm Quang Tiến 601 Bài tạp chí
6/2004 'Wave of Higher Education Reform' Sweeps the World Park Sung Joo 885 Bài tạp chí
6/2004 Direction and Principles of University Reform Park Se - il 916 Bài tạp chí
4/2009 Background of elementary education in Korea Cho Younsoon 203 Bài tạp chí
4/2009 Rural elementary schools: a model for more innovative education Im Youn - Kee 204 Bài tạp chí
10/2003 Mối liên hệ giữa giáo dục và phát triển kinh tế: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và gợi ý đối với Việt Nam Ngô Thị Trinh 643 Bài tạp chí
/2002 Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình - 1052 Xã hội
/2004 Chiến lược quốc gia của Nhật Bản trong thế kỷ XXI Iaxuhicô Nacaxônê - 1116 Sách
/2006 Cải cách giáo dục cho thế kỷ XXI Ủy ban cải cách giáo dục - 775 Sách
/ Công cuộc cải cách và toàn cầu hóa của Hàn Quốc - 871 Sách
/ Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Văn Ngữ, Đặng Bá Lãm - 748 Sách
/2008 Khảo sát vai trò của Nho giáo trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức tại Hàn Quốc (thời kỳ hậu hóa rồng) Trần Thị Thu Hương 865 Luận văn Th.S
5/2010 Chính sách giáo dục ngoại ngữ của Hàn Quốc Nguyễn Thị Hoàng Yến 591 Văn hóa
/2002 Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI Phạm Minh Hạc - 886 Sách