Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2018 Dự báo tình hình chính trị, an ninh và kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 Kiều Nguyệt Nga 29 Chính trị
3/2017 Xây dựng nền hành chính công hiện đại - kinh nghiệm của Xin-ga-po, Hàn Quốc và Trung Quốc Trần Thiết 21 Chính trị
1/2016 Giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc - nhìn từ góc độ chính sách và giải pháp Lê Đình Chỉnh 24 Xã hội
8/2017 Cải cách hành chính ở Hàn Quốc dưới thời Kim Dae Jung (1998-2003) Ngô Xuân Bình 16 Xã hội
1/2016 Cải cách thể chế kinh tế nhìn từ trường hợp Hàn Quốc Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Khánh Duy 82 Bài tạp chí
1/2013 Các xu hướng cải cách giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 107 Bài tạp chí
1/2013 Nhìn lại cải cách và đổi mới ở Hàn Quốc và Việt Nam từ thời cân đại đến nay Nguyễn Đức Hòa 149 Bài tạp chí
/2016 Sự hình thành Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á Dương Minh Tuấn - 214 Sách
/2015 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc Kim Byung-kook, Ezra F. Vogel - 193 Sách
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 1: Chính trị - An ninh – Kinh tế Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh - 170 Sách
9/2010 Cải cách kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nguyễn Hữu Thăng 623 Kinh tế
1/2009 Cải cách kinh tế của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - thời kỳ trước 2002 Ngô Xuân Bình 668 Kinh tế
4/2014 Tiến trình cải cách kinh tế của CHDCND Triều Tiên Phạm Quý Long 878 Bài tạp chí
/1994 Kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp Nhà nước của Đài Loan, Malaixia và Nam Triều Tiên - 842 Sách
/2013 Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: quản trị kinh doanh và công nghiệp dịch vụ Đại học Quốc gia TP HCM - 794 Kinh tế
/2007 Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá Nguyễn Hữu Hải - 859 Sách
1/2007 Vài nét về tổ chức bộ máy chính phủ trung ương của Hàn Quốc và những xu hướng cải cách hiện nay Đặng Xuân Phương 648 Bài tạp chí
10/2007 Tổ chức và hoạt động của viện công tố ở Việt Nam trong giai đoạn cải cách tư pháp Nguyễn Đức Mai 585 Bài tạp chí
5/2000 Hàn Quốc sau khủng hoảng Thu Hương 596 Bài tạp chí
6/1995 Nông dân và cải cách ruộng đất ở Hàn Quốc Song Jeong Nam 690 Bài tạp chí
235/1997 Hàn Quốc-những cải cách nông nghiệp đạt kết quả 581 Bài tạp chí
10/2009 Cải cách giáo dục lần thứ IV ở Hàn Quốc Phạm Quang Tiến 601 Bài tạp chí
6/1998 Phương hướng cải cách cơ cấu nền kinh tế Hàn Quốc Cho Yooon Je 540 Bài tạp chí
6/2001 Về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình 1480 Bài tạp chí
3/2003 Những nét mới trong chính sách thu hút đầu tư FDI ở Hàn Quốc 539 Bài tạp chí