Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2003 A study of the policy of reconciliation and cooperation and the future of North/South Korea Cho Min 460 Bài tạp chí
2/2003 North Korea's admission of development of nuclear weapons and policy directions South Korean must take Park Young Ho 872 Bài tạp chí
2/2003 Institutionalization of South-North Korea relationship: theories and practices Kim Hak Sung 531 Bài tạp chí
2/2003 Characteristics of North Korea's South Korean policy Chon Hyun Joon 344 Bài tạp chí
8/2012 S. Korea's firm stance against N. Korea's provocations Nam Kwang-sik 677 Bài tạp chí
8/2012 Only alternative to North Korea's nuclear issue Yoon Deok-min 640 Bài tạp chí
33/2002 Economic-political Layout for Science & Technology Collaboration with DPRK Youn-Suk Kim 662 Bài tạp chí
33/2002 The inner and external elements in the course of Korean Unification Liu Ming 508 Bài tạp chí
42/2002 Multifunctional Juche: A Study of the Changing Dynamic between Juche and the State Constitution in North Korea Christopher Hale 620 Bài tạp chí
42/2002 Consideration of Options for Integrating Social Welfare Systems of the North and South Korea Kim Hyung-Shik 643 Bài tạp chí
33/2002 North Korea in Evolution: The Correlation Between the Legal Framework and the Changing Dynamic of Politics and the Economy Christopher Hale 617 Bài tạp chí
23/2013 Quan hệ Trung - Triều: thực trạng và triển vọng Phạm Hà 545 Bài tạp chí
/2012 Man's destiny and Juche idea - 1229 Sách
6/2000 Hợp tác Nam - Bắc trong tiến trình thống nhất bán đảo Triều Tiên Ngô Thị Trinh 673 Bài tạp chí
10/2010 Sự điều chỉnh chính sách của Hàn Quốc trong quan hệ với Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ngô Minh Thanh 548 Bài tạp chí
22/2013 Tình hình Bán đảo Triều Tiên và Chính sách của tân Tổng thống Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên Pắc Cưn Hy 522 Bài tạp chí
/2007 Những vấn đề cơ bản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế mới Phạm Quý Long - 1138 Chính trị
/1997 Kim Jong Il: Let us carry out the great leader comrade Kim Il Sung's instructions for national reunification - 931 Sách
/2007 Kim Jong Il: The songun-based revoluntionary line is a great revoluntionary line of our era and an ever-victorious banner of our revolution - 1028 Sách
/1995 Kim Jong Il: The Workers' party of Korea is the party of the great leader comrade Kim Il Sung - 1011 Sách
/1992 Kim Jong Il on throughly establishing the system of leadership - 926 Sách
/1992 Kim Il Sung: Answers to the questions raised by a delegation of journalists of Washington Times from United States - 1011 Sách
/1991 Kim Jong Il: Our socialism centred on the masses shall not perish - 951 Sách
/1991 Kim Il Sung on national reunification - 899 Sách
/1985 Kim Jong Il on the Juche idea of our party - 935 Sách