Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee Sách chuyên khảo - 56 Sách
/2016 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 58 Sách
/2016 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 156 Sách
4/2013 Chế độ quản lý nguồn nhân lực trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng của chế độ này tới sự gắn kết nhân viên Việt Nam đối với doanh nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa các công ty Hàn Quố Kim Young Joe, Lê Viết Phương Thảo 85 Bài tạp chí
/2015 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc Kim Byung-kook, Ezra F. Vogel - 193 Sách
5/2002 Hàn Quốc và Nhật Bản-những nét giống nhau và khác nhau trong văn hóa lối sống Hồ Hoàng Hoa 716 Bài tạp chí
/1994 Chuyên đề về doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Văn Thảo - 895 Sách
/2008 Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979) Lê Tùng Lâm - 845 Luận văn Th.S
/2008 Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị Ngô Hải Uyên - 740 Luận văn Th.S
27/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P2 Asmolov K. 611 Bài tạp chí
26/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P1 Asmolov K. 1533 Bài tạp chí
3/2003 Những nét mới trong chính sách thu hút đầu tư FDI ở Hàn Quốc 539 Bài tạp chí
/2002 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 707 Đề tài cấp Cơ sở
3/2004 New Direction for Seoul's Policy toward North Korea Shin Jiho 1341 Bài tạp chí
2/2006 The Korea democracy barometer surveys: unraveling the cultural and institutional dynamics of democratization, 1997-2004 Doh Chull Shin 606 Bài tạp chí
1/2014 Mộng-ảo và khát vọng hạnh phúc lứa đôi trong Tiễn đăng tân thoại, Kim Ngao tân thoại, Truyền kỳ mạn lục và Vũ nguyệt vật ngữ Nguyễn Thị Mai Liên 544 Văn hóa
5/2004 Nét tương đồng về vai trò của báo chí Hàn Quốc và Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 Lê Lưu Oanh 562 Bài tạp chí
4/2004 Tham nhũng và chống tham nhũng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây Nguyễn Tuấn Anh 539 Bài tạp chí
44/2004 Gender Inequality and Patriarchal Order Reexamined Cho Uhn 646 Bài tạp chí
32/2001 Democratic Development Processes in Taiwan and South Korea Bum Suk Kim 511 Bài tạp chí
42/2002 The March First Movement: With Special Reference to its External Implications and Reactions of the United States Ku Daeyeol 679 Bài tạp chí
42/2002 Sacrifices Caused by State Violence under Military Authoritarianism and the Dynamics of Settling the Past during the Democratic Transition Cho Hee-Yeon 687 Bài tạp chí
42/2002 The Significance of Settling the Past of the December 12 Coup and the May 18 Gwangju Uprising Ahn Jong-cheol 669 Bài tạp chí
42/2002 Attempts to Settle the Past during the April Popular Struggle Jung Byung-joon 686 Bài tạp chí
5/2000 Thực trạng gần đây trong chế độ làm việc của cán bộ thư viện Hàn Quốc Trần Thị Hoàng Mai 584 Bài tạp chí