Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
9/2016 Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Nguyễn Duy Lợi 27 Kinh tế
2/2016 Một số đặc điểm đảng chính trị Hàn Quốc Hoàng Văn Việt 42 Chính trị
/2016 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 156 Sách
/2008 Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị Ngô Hải Uyên - 740 Luận văn Th.S
3/2004 Consolidating Women's Rights in South Korea: The Role of Women's Movements in the Democratization Seung - kyung Kim 1413 Bài tạp chí
3/2004 New Direction for Seoul's Policy toward North Korea Shin Jiho 1341 Bài tạp chí
2/2006 Democratization and the Changing Pattern of Social Pacts in Korea Chung - Hee Lee 582 Bài tạp chí
1/2010 Xã hội dân sự Đông Á: một số đặc điểm tiến hóa Đặng Xuân Thanh 690 Bài tạp chí
40/2000 Democratization, Civil Society, and the Civil Social Movement in Korea The Significance of the Citizens' Alliance for the 2000 General Elections Choi Jang Jip 960 Bài tạp chí
1/2013 Một vài vấn đề nổi bật trong tình hình chính trị quốc tế năm 2012 Nghiêm Tuấn Hùng 610 Bài tạp chí
3/2009 Dân chủ hóa trong tiến trình hiện đại hóa các xã hội Đông Á Trần Ngọc Vương 564 Bài tạp chí
/2007 Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Hàn Quốc Hồ Việt Hạnh - 1185 Lịch sử
/2002 Korean Society Charles K. Armstrong - 845 Sách
/1999 Democratization and Globalization in Korea: Assessments and Prospects Chung-in Moon - 897 Sách
6/2013 Vai trò của thế hệ 386 trong xã hội Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 965 Xã hội
/2011 SOUTH KOREAN SOCIAL MOVEMENTS Gi-Wook Shin, Paul Y. Chang - 1568 Sách