Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee Sách chuyên khảo - 56 Sách
9/2016 Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Nguyễn Duy Lợi 27 Kinh tế
2/2016 Một số đặc điểm đảng chính trị Hàn Quốc Hoàng Văn Việt 42 Chính trị
/2016 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 156 Sách
/2009 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong thập niên đầu thế kỷ XXI Phạm Quý Long - 264 Sách
/2015 Trách nhiệm xã hội của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc Phạm Văn Đức, Hwang Eui Dong, Kim Sea Jeong - 243 Sách
/2015 Ban Ki Moon – Hãy học như kẻ ngốc và ước mơ như thiên tài Shin Woong Jin - 195 Sách
9/2010 Cải cách kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nguyễn Hữu Thăng 623 Kinh tế
1/2009 Cải cách kinh tế của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - thời kỳ trước 2002 Ngô Xuân Bình 668 Kinh tế
3/2007 Quan hệ Trung - Mỹ xoay quanh việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên Lê Văn Mỹ 585 Quan hệ quốc tế
/1997 Nhập môn văn học Hàn Quốc Nguyễn Long Châu - 895 Sách
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 2 Yang Hyun Hae - 785 Lịch sử
/2008 Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979) Lê Tùng Lâm - 845 Luận văn Th.S
/2008 Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị Ngô Hải Uyên - 740 Luận văn Th.S
3/2000 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản và Hàn Quốc vào các nước ASEAN 618 Bài tạp chí
1/1995 Văn hóa lễ hội truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Huế 581 Bài tạp chí
/2002 Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển: Từ góc nhìn châu Á Farrukh Iqbal, Jong-Il You - 989 Sách
3/2004 Consolidating Women's Rights in South Korea: The Role of Women's Movements in the Democratization Seung - kyung Kim 1413 Bài tạp chí
3/2004 New Direction for Seoul's Policy toward North Korea Shin Jiho 1341 Bài tạp chí
3/2004 National Ideology and identity of Political Parties Nam Duck - Woo 599 Bài tạp chí
2/2006 The Korea democracy barometer surveys: unraveling the cultural and institutional dynamics of democratization, 1997-2004 Doh Chull Shin 606 Bài tạp chí
2/2006 Confidence in public institutions and democracy in South Korea Myungsoon Shin 589 Bài tạp chí
2/2006 Democratization and the Changing Pattern of Social Pacts in Korea Chung - Hee Lee 582 Bài tạp chí
2/2007 Reinventing the Korean Welfare System: Still a Case for "Politics against Maket" ? Se-Hoon Ko 702 Bài tạp chí
3/2003 The Birth of a Welfare State in Korea: The Unfinished Symphony of Democratization and Globalization Ho Keun Song 161 Bài tạp chí