Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2016 Giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc - nhìn từ góc độ chính sách và giải pháp Lê Đình Chỉnh 24 Xã hội
2/2015 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến Hàn Quốc học tại Việt Nam (trọng tâm vào dự án giáo dục Hàn Quốc học trực tuyến E - school) Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 35 Xã hội
3/2014 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội - hiện trạng và định hướng phát triển Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 127 Bài tạp chí
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1016 Chính trị
8/2011 Mỹ khen ngợi giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Xuân Chánh 583 Bài tạp chí
10/2009 Cải cách giáo dục lần thứ IV ở Hàn Quốc Phạm Quang Tiến 601 Bài tạp chí
2/2006 Đại học đẳng cấp quốc tế: Bài học từ Hàn Quốc Đặng Đình Thi 583 Bài tạp chí
11/2004 Phát triển và nâng cao năng lực nghiên cứu của các đại học Trung Quốc và Hàn Quốc 559 Bài tạp chí
364/2006 Dạy nghề và mối quan hệ nhà trường-doanh nghiệp ở Hàn Quốc Vũ Xuân Hùng 597 Bài tạp chí
292/2006 Giáo dục kĩ thuật nghề nghiệp ở Hàn Quốc Nguyễn Viết Sự 591 Bài tạp chí
/2014 Ảnh hưởng của những giá trị Nho giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 868 Đề tài cấp Cơ sở
6/2004 'Wave of Higher Education Reform' Sweeps the World Park Sung Joo 885 Bài tạp chí
4/2009 Background of elementary education in Korea Cho Younsoon 203 Bài tạp chí
4/2009 Rural elementary schools: a model for more innovative education Im Youn - Kee 204 Bài tạp chí
4/2009 Former rural schools revived as community facilities Kim Dang 231 Bài tạp chí
3/2010 Continuing education for an older population Charles La Shure 527 Bài tạp chí
44/2004 Why Do Economists Disagree with the High School Equalization Policy? Ahn Hyeon-Hyo, Rieu Dong-Min 843 Bài tạp chí
44/2004 The School Equalization Policy of Korea:Past Failures and Proposed Measure for Reform Lee Ju-Ho 629 Bài tạp chí
44/2004 Educational Inequality in Korea: Recent Trends and Persistent Structure Phang Hanam S. 612 Bài tạp chí
10/2003 Mối liên hệ giữa giáo dục và phát triển kinh tế: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và gợi ý đối với Việt Nam Ngô Thị Trinh 643 Bài tạp chí
38/1998 Problems in the Writing of Korean History Textbooks Lee Tae-Young 590 Bài tạp chí
38/1998 Korean Education in Terms of Risk Society Moon Yong-Lin 599 Bài tạp chí
29/1998 Let us open a new era: Overcoming national crisis and taking a leap forward Kim Dae-Jung 686 Bài tạp chí
4/2001 Vài nét về hoạt động hành chính giáo dục Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 612 Bài tạp chí
1/2001 Xã hội hóa giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 621 Bài tạp chí