Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
165/1998 Mấy nét về sự biến đổi cơ cấu gia đình ở Hàn Quốc Trần Thúc Việt 598 Bài tạp chí
/2014 Ảnh hưởng của những giá trị Nho giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 868 Đề tài cấp Cơ sở
3/2011 Chính sách xây dựng gia đình mạnh khỏe ở Hàn Quốc Lee Kyesun 594 Bài tạp chí
/2005 Một số vấn đề chính trị xã hội chủ yếu của Nhật Bản và Hàn Quốc Hồ Việt Hạnh 743 Đề tài cấp Cơ sở
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1519 Lịch sử
/2004 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở Trần Quang Minh - 1468 Lịch sử
5/2006 Đô thị hoá và một số tác động đến gia đình Hàn Quốc Trần Mạnh Cát 586 Bài tạp chí
9/1995 Household saving rates in Korea: Evidence on life-cycle consumption behavior Micheal D.Hurd, Hoe Kyung Lee 540 Bài tạp chí
2/2005 Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình, so sánh gia đình Việt Nam và gia đình Hàn Quốc Nguyễn Quý Thanh 519 Bài tạp chí
6/2005 Hôn nhân và địa vị của người phụ nữ Hàn Quốc Trần Mạnh Cát 621 Bài tạp chí
/2013 Khảo sát từ xưng hô tiếng Hàn thông qua một số tác phẩm văn học và điện ảnh Hàn Quốc Đỗ Thị Điền 870 Luận văn Th.S
12/2011 Gia đình Hàn Quốc hiện đại: Những đặc điểm chủ yếu Trần Thị Nhung 626 Xã hội
/2003 Korea's Divided Families James A. Foley - 964 Sách
/1998 In Pursuit of Status Denise Potrzeba Lett - 933 Sách