Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2017 Vấn đề dạy tiếng Việt cho người Hàn và những khó khăn cần khắc phục Mai Ngọc Chừ 37 Bài tạp chí
/2012 A better world of differences 2 - 225 Chính trị
/2012 Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức - 217 Kinh tế
/2015 Việt Nam - Hàn Quốc: một phần tư thế kỷ chia sẻ cùng phát triển Lee Han Woo, Bùi Thế Cường - 234 Sách
1/2002 Giao lưu-hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây Nguyễn Thị Thắm 676 Bài tạp chí
/2008 Quá trình hòa nhập văn hóa ở Việt Nam (Bài học kinh nghiệm cho tương lai Korea) Yoon Han Yeol - 1788 Luận văn Th.S
/2014 Giao lưu văn hóa và học thuật Đông Á Đại học Quốc tế Hồng Bàng - 746 Lịch sử
4/2007 Imaginary Image: Disseminating Korean Cultural Ideals Ruth Scheidhauer 958 Bài tạp chí
5/2014 Nghiên cứu văn hóa dân gian Hàn Quốc những năm gần đây Lưu Thị Hồng Việt 528 Văn hóa
/1997 Người Việt Nam ở Triều Tiên và mối giao lưu văn hóa Việt - Triều trong lịch sử Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - 1062 Sách
2/2003 Giao lưu văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Korea, Việt Nam trong tiến trình lịch sử Nguyễn Văn Hồng 496 Bài tạp chí
11/2012 Truyền thuyết Man Nương của Việt Nam và vu ca Tanggeum Aegi của Hàn Quốc Phan Thị Thu Hiền 659 Văn hóa
5/2011 Về sự tương đồng trong văn hóa dân gian Hàn Quốc và Nhật Bản qua truyện cổ tích Lưu Thị Hồng Việt 611 Văn hóa
2/2010 Hôn nhân Việt – Hàn: thực trạng và giải pháp Trần Thị Nhung 935 Văn hóa
11/2007 Hợp tác văn hoá đa phương Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với ASEAN Vũ Tuyết Loan 688 Văn hóa
/2000 Giao lưu thanh thiếu niên giữa hai chính phủ Hàn Quốc-Việt Nam năm 2000 - 1166 Sách
/2001 Mấy vấn đề về lịch sử Châu Á và lịch sử Việt Nam - một cách nhìn Nguyễn Văn Hồng - 934 Sách
/2004 Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam Jeon Hye Kyung - 938 Sách
2/2010 HÔN NHÂN VIỆT - HÀN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Trần Thị Nhung - 1213 Xã hội