Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2017 Xây dựng nền hành chính công hiện đại - kinh nghiệm của Xin-ga-po, Hàn Quốc và Trung Quốc Trần Thiết 21 Chính trị
8/2017 Cải cách hành chính ở Hàn Quốc dưới thời Kim Dae Jung (1998-2003) Ngô Xuân Bình 16 Xã hội
9/2017 Công cụ chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Lê Thị Thu Hiền 25 Kinh tế
/2015 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc Kim Byung-kook, Ezra F. Vogel - 193 Sách
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 1: Chính trị - An ninh – Kinh tế Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh - 170 Sách
/2004 Tỷ giá hối đoái chính sách và tác động của nó đối với ngoại thương qua thực tiễn phát triển kinh tế của một số nước Nguyễn Thị Thư1 - 859 Sách
/2007 Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hoá Nguyễn Hữu Hải - 859 Sách
133/2007 Về tổ chức chính quyền đô thị Xơ-un Hàn Quốc Nguyễn Thu Hoàng 630 Bài tạp chí
8/2000 Vài nét về tổ chức nhà nước Hàn Quốc Lê Văn Dương 647 Bài tạp chí
12/2009 Tổ chức chính quyền địa phương ở Hàn Quốc Trần Thị Minh Châu 640 Bài tạp chí
1/2007 Vài nét về tổ chức bộ máy chính phủ trung ương của Hàn Quốc và những xu hướng cải cách hiện nay Đặng Xuân Phương 648 Bài tạp chí
1/1996 Vấn đề phân chia và quản lý địa giới hành chính ở Hàn Quốc Phạm Mộng Hoa 654 Bài tạp chí
19/2006 Phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc (1960-1980): Hệ thống kế toán tự chủ trên những nghiên cứu theo hợp đồng Choi Hyung-Sup 540 Bài tạp chí
6/1999 Vai trò của các nhà quản lý hành chính Hàn Quốc trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đào Thị Ái Thi 627 Bài tạp chí
3/2009 Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân: kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc Vũ Thanh Sơn 595 Bài tạp chí
11/2007 Bước phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Quế 737 Bài tạp chí
6/2001 Về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình 1480 Bài tạp chí
1/2003 A comparative study on regional innovation systems in Sweden and South Korea Sang-chul Park 569 Bài tạp chí
/2002 Modern Korea Woun Sik Choi 311 Bài tạp chí
7/2014 Tư hiến phủ (Vương triều Triều Tiên) trong sự đối sánh với Ngự sử đài (Vương triều Hậu Lê) Phan Ngọc Huyền 505 Văn hóa
4/2001 Vài nét về hoạt động hành chính giáo dục Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 612 Bài tạp chí
4/2001 Về chiến lược phát triển quốc gia và cải cách nền hành chính ở Hàn Quốc hiện nay Trần Anh Phương 519 Bài tạp chí
3/2001 Về Hiến pháp Hàn Quốc Hồ Việt Hạnh, Trần Đức Lai 536 Bài tạp chí
4/2006 Giải quyết các vấn đề xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế - kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam Ngô Xuân Bình 702 Bài tạp chí
12/2011 Tăng trưởng và thay đổi cấu trúc kinh tế Hàn Quốc - bài học cho Việt Nam Lê Quang Cảnh, Nguyễn Thanh Hà 558 Bài tạp chí