Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2016 Đề án dạy - học tiếng Hàn trong hệ thống giáo dục quốc dân - bước tiến mới trong giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam Trần Thị Hường 24 Xã hội
8/2011 Mỹ khen ngợi giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Xuân Chánh 583 Bài tạp chí
10/2009 Cải cách giáo dục lần thứ IV ở Hàn Quốc Phạm Quang Tiến 601 Bài tạp chí
292/2006 Giáo dục kĩ thuật nghề nghiệp ở Hàn Quốc Nguyễn Viết Sự 591 Bài tạp chí
4/2009 Background of elementary education in Korea Cho Younsoon 203 Bài tạp chí
4/2009 Rural elementary schools: a model for more innovative education Im Youn - Kee 204 Bài tạp chí
38/1998 Korean Education in Terms of Risk Society Moon Yong-Lin 599 Bài tạp chí
/2002 Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình - 1052 Xã hội
/ Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Văn Ngữ, Đặng Bá Lãm - 748 Sách
59/2010 Giáo dục Hàn Quốc và đôi điều suy nghĩ Đỗ Ngọc Thống 548 Bài tạp chí
/2010 Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc Sung-Yeon Yoon 938 Luận văn Th.S
/2008 Khảo sát vai trò của Nho giáo trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức tại Hàn Quốc (thời kỳ hậu hóa rồng) Trần Thị Thu Hương 865 Luận văn Th.S
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 666 Văn hóa