Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/2018 Kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lê Thị Kim Huệ 65 Xã hội
/2016 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 156 Sách
/2016 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 tập 1: Chính trị - An ninh - Kinh tế Trần Quang Minh, Hoàng Minh Hằng - 119 Sách
/2013 Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh - 197 Kinh tế
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa - 136 Văn hóa
/2015 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc Kim Byung-kook, Ezra F. Vogel - 193 Sách
7/2010 Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảu một số nước Đông Bắc Á và ASEAN Trần Thanh Cương 730 Bài tạp chí
1/2004 Về chuyến nghiên cứu, khảo sát tại Hàn Quốc của chương trình KX.05, tháng 2/2004 643 Bài tạp chí
/1994 Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Đình Phan - 924 Sách
/2011 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh Đoàn Lê Giang - 704 Sách
3/2007 The Discursive Foundations of the South Korean Developmental State: Sasanggye and the Reception of Modernization Theory Michael Kim 889 Bài tạp chí
2/2004 An ninh trên bán đảo Triều Tiên và chiến lược quốc phòng mới của Hàn Quốc Trần Bá Khoa 527 Bài tạp chí
39/1999 Developmentalism and Beyond: Reflections on Korean cities Kim Won Bae 633 Bài tạp chí
3/2009 Dân chủ hóa trong tiến trình hiện đại hóa các xã hội Đông Á Trần Ngọc Vương 564 Bài tạp chí
38/1998 Sexual Violence and Sexual Harassment in a Risk Society Shim Young-Hee 566 Bài tạp chí
38/1998 Rush-To Growth, Economic Crisis, Limping Modernization, and a Dual-Risk Society Kim Dae Hwan 610 Bài tạp chí
38/1998 The Korean path to modernization and risk society Han Sang-Jin 670 Bài tạp chí
9/2006 Chính sách môi trường của các nước Đông Bắc á trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nguyễn Thị Ngọc 524 Bài tạp chí
2/1998 Những yếu tố văn hóa - xã hội và giáo dục con người trong quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra trong chiến lược toàn cầu hóa hiên nay Ngô Thị Trinh 625 Bài tạp chí
2/2003 Về chiến lược phát triển kinh tế của Hàn Quốc Phạm Ngọc Quang 524 Bài tạp chí
7/2011 Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Hàn Quốc Phạm Ngọc Dũng 638 Bài tạp chí
1/1999 Vài nét về những hậu quả của quá trình hiện đại hóa ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Dung 577 Bài tạp chí
/2008 Khảo sát vai trò của Nho giáo trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức tại Hàn Quốc (thời kỳ hậu hóa rồng) Trần Thị Thu Hương 865 Luận văn Th.S
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 666 Văn hóa
10/2012 Biến đổi cơ cấu dân số ở các nước Đông Bắc Á Trần Thị Nhung 641 Xã hội