Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2014 Tiến trình cải cách kinh tế của CHDCND Triều Tiên Phạm Quý Long 878 Bài tạp chí
/1993 Hệ thống tài chính Cộng hoà Triều Tiên Hoon Shim - 927 Sách
/1992 Nghiên cứu so sánh mối quan hệ giữa chiến lược và thực hiện kinh doanh: Các nước công nghiệp và các nước mới công nghiệp hóa Jooh Lee - 804 Sách
33/2002 Economic-political Layout for Science & Technology Collaboration with DPRK Youn-Suk Kim 662 Bài tạp chí
33/2002 North Korea in Evolution: The Correlation Between the Legal Framework and the Changing Dynamic of Politics and the Economy Christopher Hale 617 Bài tạp chí
2/1994 Những thách thức đối với nền kinh tế Bắc Triều Tiên Nguyễn Duy Dũng 507 Bài tạp chí
6/2000 Hợp tác Nam - Bắc trong tiến trình thống nhất bán đảo Triều Tiên Ngô Thị Trinh 673 Bài tạp chí
5/2000 Các biện pháp kinh tế chủ yếu của chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên Võ Hải Thanh 641 Bài tạp chí
2/1997 Bán đảo Triều Tiên: Cần bao nhiêu vốn đầu tư cho sự hòa đồng về kinh tế? Phạm Thái Quốc 815 Bài tạp chí
/2007 Những vấn đề cơ bản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế mới Phạm Quý Long - 1138 Chính trị
/1992 Kim Il Sung: Answers to the questions raised by a delegation of journalists of Washington Times from United States - 1011 Sách
/2006 North Korean reform: politics, economics and security Robert L. Carlin, Joel S. Wit - 900 Sách
35/1995 North Korea in 1994: Brinkmanship, Breakdown, and Breakthrough Samuel S. Kim 673 Bài tạp chí
/1995 Glorious 50 years - 1031 Sách
/2001 The North Korean system in the post-cold war era Samuel S. Kim - 931 Sách
36/1996 North Korea in 1995: The crucible of "our style socialism" Samuel S. Kim 663 Bài tạp chí
/2013 Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020 Nguyễn Xuân Thắng - 1078 Sách
/2000 A Cultural History of Modern Korea Wanne J.Joe - 842 Sách