Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 59 Đề tài cấp Cơ sở
/2014 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 tập 2: Văn hóa, xã hội, môi trường Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái - 873 Sách
/2014 Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013) Lương Hồng Hạnh - 641 Đề tài cấp Cơ sở
/2002 Modern Korea Woun Sik Choi 311 Bài tạp chí
33/2010 Coping with climate change: Green living Kang Hee-Chan 295 Bài tạp chí
1/2004 Characteristics of Korea's environmental problems Jeong Gyu-ho 340 Bài tạp chí
4/2005 Tìm hiểu vấn đề môi trường ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Ngọc 667 Bài tạp chí
40/2000 Environmental Movement in Korea and Its Political Empowerment Lee See-jae 703 Bài tạp chí
39/1999 Sustainable Cities and Korean Ecological Tradition Kim Kwi-Gon, Kim Kweesoon 700 Bài tạp chí
38/1998 Water-The Risk Has Already Begun Kim Sang-Jong 680 Bài tạp chí
38/1998 Korea, Land of Environmental Risk Kim Jung Wk 678 Bài tạp chí
7/2013 Các giải pháp chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số nước Đông Bắc Á Trần Quang Minh 966 Bài tạp chí
3/2014 Điều chỉnh chính sách tăng trưởng của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 Nguyễn Mạnh Hùng 689 Bài tạp chí
/2005 Vấn đề môi trường và phát triển khu vực Đông Bắc Á (Phần về môi trường Hàn Quốc) Ngô Minh Thanh - 971 Thông tin
9/2006 Chính sách môi trường của các nước Đông Bắc á trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nguyễn Thị Ngọc 524 Bài tạp chí
/2012 Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam Trần Thị Bình Minh 1769 Luận văn Th.S