Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
6/1995 Nông dân và cải cách ruộng đất ở Hàn Quốc Song Jeong Nam 690 Bài tạp chí
8/1995 Phát triển nông thôn Hàn Quốc: Những vấn đề, chiến lược và kinh nghiệm Soo Keun Kim 643 Bài tạp chí
1/2006 Yi Hun-gu's agricultural reform theory and nationalist economic thought Pang Kie-Chung 1114 Bài tạp chí
/2010 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc Trần Quang Minh - 1201 Kinh tế
/2004 Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc thập niên 1990 Võ Hải Thanh - 651 Đề tài cấp Cơ sở
6/1995 Does Agriculture Really Matter? The Case of Korea, 1910-1970 Vijaya Ramachandran 556 Bài tạp chí
/2002 Hàn Quốc: câu chuyện kinh tế về một con rồng Hoa Hữu Lân - 1039 Sách
9/2001 Khảo sát khu nông công nghiệp Hàn Quốc Song Jeong Nam 554 Bài tạp chí
7/2011 Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Hàn Quốc Phạm Ngọc Dũng 638 Bài tạp chí
4/2011 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp và chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc Trần Quang Minh 688 Kinh tế
8/2009 Một số vấn đề chủ yếu và phương hướng giải quyết trong chính sách nông nghiệp – nông thôn Hàn Quốc những năm gần đây Dương Minh Tuấn 1018 Kinh tế
/1981 Government Agricultural Strategies in Taiwan and South Korea Hsin-Huang - 739 Sách
/2001 Cuộc cách mạng xanh trên sa mạc Kim Yong Bok - 937 Sách
/1999 Corporatism and Korean Capitalism Dennis L. Mc Namara - 735 Sách
/1996 Khuôn khổ pháp lý và kinh nghiệm phát triển hợp tác xã của một số nước Nguyễn Văn Bích - 889 Sách
/2010 NÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN Trần Quang Minh 1231 Sách