Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2015 Việt Nam hội nhập kinh tế Đông Á trong khuôn khổ ASEAN+3 Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu - 1 Sách
3/2013 Xu hướng biến đổi của văn hóa Hàn Quốc (Một vài so sánh với Việt Nam Mai Ngọc Chừ 86 Bài tạp chí
/2011 Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh - 201 Kinh tế
773/2007 Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển nông nghiệp bền vững Chu Tiến Quang, Lê Xuân Đình 628 Bài tạp chí
1/1995 Văn hóa lễ hội truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Huế 581 Bài tạp chí
6/1995 Nông dân và cải cách ruộng đất ở Hàn Quốc Song Jeong Nam 690 Bài tạp chí
235/1997 Hàn Quốc-những cải cách nông nghiệp đạt kết quả 581 Bài tạp chí
24/1998 Hàn Quốc - 3 thập kỷ kinh tế Hạnh Ngân 542 Bài tạp chí
8/1995 Phát triển nông thôn Hàn Quốc: Những vấn đề, chiến lược và kinh nghiệm Soo Keun Kim 643 Bài tạp chí
9/1996 Hàn Quốc khởi sự một chương trình mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trị giá 6 tỷ đôla Gorbunova T.A 533 Bài tạp chí
3/2009 Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân: kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc Vũ Thanh Sơn 595 Bài tạp chí
1/2006 Yi Hun-gu's agricultural reform theory and nationalist economic thought Pang Kie-Chung 1114 Bài tạp chí
3/2003 Government tasks to reform Korea's agricultural policy Hwang Su-cheol 270 Bài tạp chí
8/2001 Land Ownership and Environmental Agriculture in a Water-Supply Protection Area in the Seoul Metropolitan Area Fukagawa Hiroshi 223 Bài tạp chí
1/2004 Characteristics of Korea's environmental problems Jeong Gyu-ho 340 Bài tạp chí
2/2004 Impact of FTAs on Korea's manufacturing industry Kwon Youngmin 268 Bài tạp chí
1/2004 Potential impact of FTAs on Korea's agricultural sector Choi Sei-Kyun 567 Bài tạp chí
1/2010 Korea, China, and Japan's FTA policy towards ASEAN: with special focus on agricultural sectors Ki-Sik Hwang 554 Bài tạp chí
11/2014 Giải pháp cho vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhìn từ kinh nghiệm Nhật Bản và Hàn Quốc Nguyễn Quốc Tuấn 626 Xã hội
4/2005 Tìm hiểu vấn đề môi trường ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Ngọc 667 Bài tạp chí
43/2003 Characteristics of Agricultural Techniques in 18th and 19th Century Joseon Dynasty Yeom Jeong-Sup 528 Bài tạp chí
2/1999 Kinh tế trang trại nông nghiệp ở các nước công nghiệp phát triển Đông Bắc Á Nguyễn Điền 539 Bài tạp chí
5/2002 Kinh nghiệm huy động vốn phát triển nông nghiệp hàng hóa của một số nước châu Á Phạm Kim Khanh 379 Bài tạp chí
/2010 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc Trần Quang Minh - 1201 Kinh tế
/2004 Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc thập niên 1990 Võ Hải Thanh - 651 Đề tài cấp Cơ sở