Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/2018 Kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lê Thị Kim Huệ 65 Xã hội
1/2015 Trào lưu kết hôn Hàn - Việt của phụ nữ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ 2005 đến nay dưới góc nhòn hệ giá trị văn hóa Việt Nam Trần Thị Thu Lương 20 Xã hội
3/2016 Cung ứng dịch vụ công ở nông thôn: kinh nghiệm của một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam Đặng Thị Lệ Xuân 16 Xã hội
3/2015 Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến 71 Bài tạp chí
/2015 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc Kim Byung-kook, Ezra F. Vogel - 193 Sách
1/1997 Biến động dân số và những thay đổi ở nông thôn Hàn Quốc Song Jeong Nam 723 Bài tạp chí
8/1995 Phát triển nông thôn Hàn Quốc: Những vấn đề, chiến lược và kinh nghiệm Soo Keun Kim 643 Bài tạp chí
3/2009 Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân: kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc Vũ Thanh Sơn 595 Bài tạp chí
8/2001 Land Ownership and Environmental Agriculture in a Water-Supply Protection Area in the Seoul Metropolitan Area Fukagawa Hiroshi 223 Bài tạp chí
4/2009 Background of elementary education in Korea Cho Younsoon 203 Bài tạp chí
4/2009 Rural elementary schools: a model for more innovative education Im Youn - Kee 204 Bài tạp chí
4/2009 Former rural schools revived as community facilities Kim Dang 231 Bài tạp chí
8/2013 Phát triển công nghiệp nông thôn Hàn Quốc và những kinh nghiệm cho công nghiệp hóa nông thôn Việt Nam Trần Thọ Đạt 403 Bài tạp chí
/2010 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc Trần Quang Minh - 1201 Kinh tế
/2004 Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc thập niên 1990 Võ Hải Thanh - 651 Đề tài cấp Cơ sở
/1974 Peasant Rebellion & Communist Revolution in Asia John Wilson Lewis - 709 Sách
4/2011 Phong trào làng mới Saemaul ở Hàn Quốc: Quá trình phát triển và thành tựu Phan Thị Oanh 640 Bài tạp chí
9/1999 Bài học phát triển nông thôn từ mô hình "Saemaul Undong" ở Hàn Quốc Đặng Kim Sơn, Phan Sĩ Hiếu 558 Bài tạp chí
7/2011 Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Hàn Quốc Phạm Ngọc Dũng 638 Bài tạp chí
/1996 Làng Yên Sở từ truyền thống đến đổi mới và so sánh với những biến đổi ở nông thôn Hàn Quốc Jeong Nam Song 1240 Lịch sử
11/2012 Hiện thực nông thôn Bán đảo Triều Tiên và Việt Nam những năm 1930 trong tác phẩm văn học của Park Yeong Jun và Ngô Tất Tố Trần Thị Lan Anh 645 Văn hóa
4/2011 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp và chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc Trần Quang Minh 688 Kinh tế
8/2010 Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc Đinh Quang Hải 640 Kinh tế
8/2009 Một số vấn đề chủ yếu và phương hướng giải quyết trong chính sách nông nghiệp – nông thôn Hàn Quốc những năm gần đây Dương Minh Tuấn 1018 Kinh tế
/2002 Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông Á Joseph E. Stiglitz - 1007 Sách