Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo tổng hợp) Trần Quang Minh - 87 Đề tài cấp Bộ
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo chắt lọc) Trần Quang Minh - 77 Đề tài cấp Bộ
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo kiến nghị) Trần Quang Minh - 100 Đề tài cấp Bộ
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo tóm tắt) Trần Quang Minh - 94 Đề tài cấp Bộ
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 59 Đề tài cấp Cơ sở
3/2017 Khác biệt văn hóa và những mâu thuẫn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương Phạm Thị Thùy Trang 44 Bài tạp chí
/2012 A better world of differences 2 - 225 Chính trị
/2011 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam - 158 Kinh tế
5/2010 Nhìn lại quá trình hợp tác của các nước nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây (1998-2009) Nguyễn Văn Tận - Nguyễn Hoàng Huế 626 Kinh tế
4/2009 Kinh nghiệm một số nước về phát triển kinh tế bền vững và bài học cho Việt Nam Nguyễn Hữu Sở 585 Bài tạp chí
/2002 Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển: Từ góc nhìn châu Á Farrukh Iqbal, Jong-Il You - 989 Sách
8/2014 Vai trò của nữ giới trong nền kinh tế Hàn Quốc hiện nay Lê Thị Việt Hà 683 Kinh tế
1/2005 Hướng tới một cộng đồng kinh tế Đông Á phát triển bền vững Ngô Xuân Bình 642 Bài tạp chí
1/2010 Kinh tế thế giới năm 2009: một năm sóng gió Lưu Ngọc Trịnh 538 Bài tạp chí
3/2009 Về phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững ở một số nước Đông Á trong quá trình hội nhập Trương Thị Thúy Hằng 584 Bài tạp chí
3/2009 Vai trò và ảnh hưởng của Nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa và con người ở một số nước Đông Á Phan Văn Các 429 Bài tạp chí
7/2013 Việt Nam học Viện Hàn lâm KHXHVN - 940 Sách
6/2013 Việt Nam học Viện Hàn lâm KHXHVN - 959 Sách
6/2010 Tình hình giới thiệu văn học của Việt Nam tại Hàn Quốc và bài toán của nó Ahn Kyong Hwan 615 Bài tạp chí
10/2008 Hiện trạng và đặc trưng hôn nhân xuyên biên giới vùng Đông và Đông Nam Á Trần Hồng Vân 612 Bài tạp chí
9/2008 Hôn nhân Việt Nam - Hàn Quốc: những khía cạnh văn hóa - xã hội Hoàng Bá Thịnh 859 Bài tạp chí
/2012 Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam Trần Thị Bình Minh 1769 Luận văn Th.S
10/2012 Biến đổi cơ cấu dân số ở các nước Đông Bắc Á Trần Thị Nhung 641 Xã hội
4/2012 Tăng trưởng xanh: lý luận và thực tiễn Phạm Thị Xuân Mai 625 Kinh tế
7/2011 Chính sách hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học xã hội ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 659 Xã hội