Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2016 Vai trò và đặc điểm của các tôn giáo ở Hàn Quốc Mai Ngọc Chừ 29 Văn hóa
/2008 Phật giáo Đại Hàn Trần Quang Thuận - 941 Sách
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 2 Yang Hyun Hae - 785 Lịch sử
5/2004 Tìm hiểu tín ngưỡng dân gian Musok-kyo ở Hàn Quốc Phạm Hồng Thái 580 Bài tạp chí
/2001 Đặc điểm Nho giáo Koryo (918 - 1392) Lý Xuân Chung 657 Đề tài cấp Cơ sở
/2002 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 707 Đề tài cấp Cơ sở
/2014 Ảnh hưởng của những giá trị Nho giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 868 Đề tài cấp Cơ sở
4/2003 Religion in contemporary Korea: change and continuity Kim Fungi 205 Bài tạp chí
4/2011 After 1000 years, tripitaka Koreana opens new era for Buddhist research Lewis Lancaster 129 Bài tạp chí
4/2011 Diverse festivities unravel the woodblocks' profound mystery Charles La Shure 658 Bài tạp chí
4/2011 Majority of original Tripitaka Koreana prints preserved in Japan Kim Hak - soon 427 Bài tạp chí
45/2005 A Study of Han Yong-un's "On the Reform of Korean Buddhism" Kim Kwang Sik 803 Bài tạp chí
45/2005 Korean Buddhist Reforms and Problems in the Adoption of Modernity during the Colonial Period Pori Park 596 Bài tạp chí
44/2004 Cheondogyo and the Donghak Revolution: The (un)Making of a Religion Kirsten Bell 734 Bài tạp chí
45/2005 Gendered Response to Modernity: Kim Iryeop and Buddhism Jin Y. Park 642 Bài tạp chí
43/2003 Korean Culture Seen through Westerners' Eyes Hahm Hanhee 803 Bài tạp chí
40/2000 Chongmyo Kim Dong-Uk 652 Bài tạp chí
39/1999 The Transmission of Christianity and Reception of Western Philosophy in Korea Kang Don-ku 610 Bài tạp chí
39/1999 An Overview of 50 Years Research on Korean Buddhism Shim Jae-ryong 526 Bài tạp chí
45/2005 A Monk of Mukti and Karma: The Life and Thought of Baek Yongseong Huh Woosung 606 Bài tạp chí
45/2005 The Formation of Modern Buddhist Scholarship: The Cases of Bak Jong-hong and Kim Dong-hwa Cho Sungtaek 471 Bài tạp chí
1/2011 Tiếp biến văn hóa ở Việt Nam và Hàn Quốc: Những điểm tương đồng Lý Xuân Chung 479 Bài tạp chí
44/2004 Korean Protestant Churches' Attitude towards War: With a special focus on the Vietnam War Ryu Dae Young 1080 Bài tạp chí
44/2004 Korean Protestantism as Viewed by Netizens: A focus on recent activities of Anti-Christian site Lee Jin Gu 508 Bài tạp chí
44/2004 Historical currents and characteristics of Korean protestantism after Liberation Jang Sukman 672 Bài tạp chí