Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2014 Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xanh Nguyễn Ngọc Mai 76 Bài tạp chí
/2012 Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn - 211 Lịch sử
/2012 A better world of differences 2 - 225 Chính trị
/2011 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam - 158 Kinh tế
/2011 Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers - 164 Kinh tế
/2011 Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh - 201 Kinh tế
/2014 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 tập 2: Văn hóa, xã hội, môi trường Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái - 873 Sách
/2014 Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013) Lương Hồng Hạnh - 641 Đề tài cấp Cơ sở
8/2014 Kinh nghiệm xây dựng chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh của một số quốc gia và vùng lãnh thổ Trần Ngọc Ngoạn, Hà Huy Ngọc 442 Bài tạp chí
3/2014 Điều chỉnh chính sách tăng trưởng của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 Nguyễn Mạnh Hùng 689 Bài tạp chí
/2012 Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam Trần Thị Bình Minh 1769 Luận văn Th.S
4/2012 Tăng trưởng xanh: lý luận và thực tiễn Phạm Thị Xuân Mai 625 Kinh tế