Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
27/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P2 Asmolov K. 611 Bài tạp chí
26/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P1 Asmolov K. 1533 Bài tạp chí
/2005 Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới - 808 Sách
2/2005 International efforts to combat corruption and Korea's anti-corruption drive Yong Soo Park 747 Bài tạp chí
4/2004 Tham nhũng và chống tham nhũng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây Nguyễn Tuấn Anh 539 Bài tạp chí
42/2002 Attempts to Settle the Past during the April Popular Struggle Jung Byung-joon 686 Bài tạp chí
40/2000 Anticorruption Movement in Korea: Focusing on International Influence and Internal Political Context Yoon Sangchul 620 Bài tạp chí
7/2007 Tham nhũng ở một số nước Đông và Đông Nam Á: nhìn từ góc độ an ninh con người P2 Hoàng Thanh Nhàn 718 Bài tạp chí
6/2007 Tham nhũng ở một số nước Đông và Đông Nam Á: nhìn từ góc độ an ninh con người P1 Hoàng Thanh Nhàn 582 Bài tạp chí
12/2008 Tham nhũng ở Đông Á nhìn từ góc độ an ninh con người Nguyễn Duy Dũng 610 Bài tạp chí
38/1998 Corruption and Anti-Corruption Policies in Korea Kim Byong-Seob 616 Bài tạp chí
4/2006 Giải quyết các vấn đề xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế - kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam Ngô Xuân Bình 702 Bài tạp chí
/2005 Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á: những bài học thực tế và khuôn khổ hành động Viện Khoa học thanh tra - 790 Sách
/1999 Korean Politics John Kie-chiang Oh - 946 Sách
/2007 Những vấn đề xã hội của Hàn Quốc Ngô Xuân Bình - 881 Sách