Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2004 Truyện cổ tích Hàn - Việt: những điểm tương đồng và dị biệt Đặng Thiếu Ngân - 817 Luận văn Th.S
1/1995 Truyện "Đá vọng phu" của Việt Nam trong con mắt của một người Hàn Quốc Kim Thiện Nhi 628 Bài tạp chí
2/2002 Hình tượng hòn vọng phu trong truyện cổ Việt Nam và Hàn Quốc Đinh Thị Khang 590 Bài tạp chí
5/2011 So sánh mô típ "sự bắt chước bị thất bại" trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam và Hàn Quốc Phạm Đặng Xuân Hương 579 Bài tạp chí
3/2009 Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và truyện Tấm Cám của Việt Nam Jeon Hye Kyung 624 Bài tạp chí
6/2008 So sánh kiểu truyện "người lạc cõi tiên" trong văn học Việt Nam với tiểu thuyết Cửu Vân Mộng (Hàn Quốc) Nguyễn Hữu Sơn 579 Bài tạp chí
7/2010 Về một số nét tương đồng và dị biệt trong văn học dân gian Việt Nam và Hàn Quốc Đặng Thiếu Ngân 564 Bài tạp chí
162/1997 Truyện cổ tích thần kỳ người Việt qua cảm nhận của một người Hàn Quốc Park Yeon Kwan 586 Bài tạp chí
10/1995 Đề tài tình yêu trong Kim Ngao Tân Thoại của Hàn Quốc (So sánh với Truyền Kỳ Mạn Lục của Việt Nam) Kim Seona 563 Bài tạp chí
2/1995 Tính chất dân gian trong "Truyện Xuân Hương" của Hàn Quốc Nguyễn Xuân Kính 558 Bài tạp chí
2/1995 Truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc - mấy nét tương đồng và dị biệt Nguyễn Thu Yên 563 Bài tạp chí
200/2001 Truyện cổ tích và lịch sử nghiên cứu truyện cổ tích Hàn Quốc Park Yeon Kwan 553 Bài tạp chí
213/2002 Nghiên cứu so sánh mô típ về con hổ của truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam P2 Park Yeon Kwan 537 Bài tạp chí
212/2002 Nghiên cứu so sánh mô típ về con hổ của truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam P1 Park Yeon Kwan 562 Bài tạp chí
3/2003 Nghiên cứu so sánh típ truyện cổ tích về động vật của Hàn Quốc và Việt Nam Park Yeon Kwan 548 Bài tạp chí
3/1995 Về mối quan hệ loại hình văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Lê Chí Quế 514 Bài tạp chí
5/2014 Nghiên cứu văn hóa dân gian Hàn Quốc những năm gần đây Lưu Thị Hồng Việt 528 Văn hóa
3/2013 Không gian gia đình trong truyện cổ tích Việt - Hàn Lưu Thị Hồng Việt 548 Bài tạp chí
1/2011 Truyện cổ tích Việt - Hàn: vài so sánh motip Lưu Thị Hồng Việt 553 Bài tạp chí
8/2008 Truyện cổ tích Việt - Hàn: những nét tương đồng và dị biệt Đặng Thiếu Ngân 540 Bài tạp chí
7/2008 Đặc điểm dân tộc qua truyện cổ tích thần kỳ Hàn Quốc Jeong Bora 762 Bài tạp chí
2/2005 Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam thông qua truyện Du lãm cầu phúc của Hàn Quốc và Sự tích con bìm bịp của Việt Nam Jeon Hie Kyung 581 Bài tạp chí
5/2011 Về sự tương đồng trong văn hóa dân gian Hàn Quốc và Nhật Bản qua truyện cổ tích Lưu Thị Hồng Việt 611 Văn hóa
8/2010 Các kiểu nhân vật trong truyện cổ tích Việt – Hàn Lưu Thị Hồng Việt 759 Văn hóa
6/2009 So sánh truyện cổ tích Việt – Hàn Lưu Thị Hồng Việt 936 Văn hóa