Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Hành trình sáng tạo của CJ Ko Seong Yeon - 67 Sách
2/2016 Kính ngữ tiếng Hàn trong giao tiếp tại công ty Phạm Thị Ngọc 53 Văn hóa
408/2018 Thưởng trà - nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc Bùi Thị Ánh Vân 24 Văn hóa
2/2016 Những đặc trưng tương đồng và khác biệt trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Hàn và người Việt Trần Thị Thu Lương 44 Văn hóa
2/2016 Điểm mạnh và điểm yếu của Hàn lưu (so sánh với Nhật lưu) Phan Thị Thu Hiền 38 Văn hóa
1/2016 Nghiên cứu tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con hổ Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thùy Dương 23 Văn hóa
1/2016 Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc trong kiến trúc thời Choseon - trọng tâm kiến trúc cung điện Đặng Dương 35 Lịch sử
1/2016 Tết Nguyên Đán ở Korea và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh Nguyễn Trung Hiệp 60 Văn hóa
4/2015 Palgwanhoe - Bát Quan hội Phạm Hồng Nhung 20 Văn hóa
4/2015 Vai trò của điện ảnh trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc Phan Thị Oanh 16 Văn hóa
4/2015 Ảnh hưởng của Hàn lưu tại Việt Nam nhìn từ góc độ liên ngành Trần Thị Hường, Cao Thị Hải Bắc 35 Văn hóa
3/2015 Vấn đề kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống Hàn Quốc: hiện trạng và giải pháp Nguyễn Thủy Giang 25 Văn hóa
3/2015 Ảnh hưởng của Hàn Lưu tại Việt Nam nhìn từ góc độ liên ngành Trần Thị Hường, Cao Thị Hải Bắc 62 Văn hóa
2/2015 Dòng chảy xuyên văn hóa trong xã hội Hàn Quốc đương thời: suy tư khi đọc cuốn sách "Way back into Korea" của Choong Soon Kim Lê Văn Canh 19 Văn hóa
2/2015 Một số khiếm khuyết thường gặp trong các công trình xuất bản bằng tiếng Việt về văn hóa Korea Trần Ngọc Thêm 17 Văn hóa
2/2015 Hallyu từ góc nhìn quyền lực mềm Mai Ngọc Chừ 115 Văn hóa
1/2015 Canh rong biển trong văn hóa Hàn Quốc Hồng Nguyên Phương 20 Văn hóa
/2016 Phim truyền hình Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới quan niệm về tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam hiện nay Phạm Thị Nhung - 46 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 63 Đề tài cấp Cơ sở
3/2017 Tăng quyền và chuẩn hóa truyền thống chữ hiếu trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Thơ 41 Bài tạp chí
3/2017 Ảnh hưởng Phật giáo trong văn hóa Hàn Quốc và những chỉ dẫn liên quan giao tiếp Việt - Hàn Phạm Thị Thu Hiền 60 Bài tạp chí
2/2017 Sự tương đồng và khác biệt trong đặc trưng ứng xử xã hội của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam Trần Thị Thu Lương 57 Bài tạp chí
2/2017 Tìm hiểu về ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của người Hàn Lưu Tuấn Anh 37 Bài tạp chí
1/2017 Hải nữ Jeju - nhìn từ góc độ văn hóa biển Lương Quốc An 31 Bài tạp chí
2/2014 Hanbok nữ trong văn hóa Hàn Quốc truyền thống Nguyễn Võ Phương Thanh 101 Bài tạp chí