Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2016 Điểm mạnh và điểm yếu của Hàn lưu (so sánh với Nhật lưu) Phan Thị Thu Hiền 38 Văn hóa
/2015 Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc Phạm Hồng Thái - 183 Sách
/2014 Giao lưu văn hóa và học thuật Đông Á Đại học Quốc tế Hồng Bàng - 746 Lịch sử
3/2006 Văn hóa doanh nhân Nguyễn Thị Hiền 567 Bài tạp chí
/2014 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 tập 2: Văn hóa, xã hội, môi trường Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái - 873 Sách
43/2003 The Anthropology of the Discourse on the Koreanness of Koreans Han Kyung-koo 679 Bài tạp chí
/2005 Một số vấn đề chính trị xã hội chủ yếu của Nhật Bản và Hàn Quốc Hồ Việt Hạnh 743 Đề tài cấp Cơ sở
/2014 Tìm hiểu văn hóa người Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc Kim Văn Học - 823 Sách
6/2006 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Nhật Bản và Hàn Quốc Đinh Văn Nghĩa, Lương Thị Thoa 492 Bài tạp chí
/2004 Tìm hiểu văn hóa người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Kim Văn Học - 794 Sách
/2004 Địa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản Huỳnh Văn Giáp - 1246 Sách
2/2003 Giao lưu văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Korea, Việt Nam trong tiến trình lịch sử Nguyễn Văn Hồng 496 Bài tạp chí
/2012 Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam An Thu Trà 1668 Luận văn Th.S
/2006 Quá trình bản địa hóa và thành tố giao lưu phật giáo Hàn - Nhật Vũ Thanh Thủy 861 Luận văn Th.S
/2005 Currents and Countercurrents Robert E. Buswell, Jr - 590 Sách
/2013 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về sự gia tăng quyền lực mềm Hoàng Minh Lợi - 637 Sách
/2002 Mỹ thuật và kiến trúc phật giáo Robert E.Fisher - 854 Sách
/1996 Eastern Phoenix: Japan since 1945 Mikiso Hane - 1004 Sách
/1996 Confucian Traditions in East Asian Modernity Tu Wei-ming - 788 Sách