Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2014 Quan niệm về giới của người Hàn và người Việt qua tục ngữ, thành ngữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 100 Bài tạp chí
4/2009 Nguồn gốc và đặc trưng của nghi thức "người mù tụng kinh" trong tín ngưỡng dân gian của Hàn Quốc Lê Thị Ngọc Cầm 630 Bài tạp chí
1/1995 Văn hóa lễ hội truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Huế 581 Bài tạp chí
1/1996 Làng dân gian quốc gia ở Seoul Phong Lê 690 Bài tạp chí
2/2002 Hình tượng hòn vọng phu trong truyện cổ Việt Nam và Hàn Quốc Đinh Thị Khang 590 Bài tạp chí
5/2004 Tìm hiểu tín ngưỡng dân gian Musok-kyo ở Hàn Quốc Phạm Hồng Thái 580 Bài tạp chí
2/2001 Nét đặc sắc Á Đông trong văn hóa dân gian truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Thị Huế 518 Bài tạp chí
2/2011 Praying for the Mercy of the Goddess of wind: Yeongdeung Shaman rites Kim Yoo - kyung 482 Bài tạp chí
5/2014 Nghiên cứu văn hóa dân gian Hàn Quốc những năm gần đây Lưu Thị Hồng Việt 528 Văn hóa
43/2003 Korean Culture Seen through Westerners' Eyes Hahm Hanhee 803 Bài tạp chí
43/2003 What Is Korean Culture Anyway? - A Critical Review - Yi Jeong-Duk 785 Bài tạp chí
43/2003 Popular Discourses on Korean Culture: From the Late 1980s to the Present Kweon Sug-In 533 Bài tạp chí
1/2006 Xứ Hàn: bạn tìm gì? Võ Thị Xuân Hà - 651 Sách
6/2011 Jangseung nét đặc sắc văn hóa Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 539 Bài tạp chí
10/2011 Kum Jul trong văn hóa dân gian Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 545 Bài tạp chí
/2012 Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam An Thu Trà 1668 Luận văn Th.S
2/2012 Tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Pansori của Hàn Quốc Đinh Thanh Tâm 870 Văn hóa
5/2011 Về sự tương đồng trong văn hóa dân gian Hàn Quốc và Nhật Bản qua truyện cổ tích Lưu Thị Hồng Việt 611 Văn hóa
/2005 So sánh nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu hàng năm của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và của người Hàn Quốc Gu Bon Seog 1543 Văn hóa