Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee Sách chuyên khảo - 56 Sách
/2016 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 58 Sách
/2016 Người Hàn Quốc là ai? - 38 mật mã làm nên bản sắc người Hàn Quốc Kim Moon-Jo - 70 Sách
2/2016 Vai trò và đặc điểm của các tôn giáo ở Hàn Quốc Mai Ngọc Chừ 29 Văn hóa
3/2015 Vấn đề kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống Hàn Quốc: hiện trạng và giải pháp Nguyễn Thủy Giang 25 Văn hóa
2/2015 Dòng chảy xuyên văn hóa trong xã hội Hàn Quốc đương thời: suy tư khi đọc cuốn sách "Way back into Korea" của Choong Soon Kim Lê Văn Canh 19 Văn hóa
8/2016 Từ "bài Mỹ" đến "sùng Mỹ": thái độ chính trị của người Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh Lê Văn Anh 23 Chính trị
3/2017 Thực trạng và vấn đề của gia đình đa văn hóa Hàn - Việt khu vực thành phố Gwangju Ahn Kyong-hwan 43 Bài tạp chí
/2016 Xã hội Hàn Quốc: Truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 197 Sách
11/2014 Hệ thống bảo hiểm xã hội Hàn Quốc: Đặc điểm, quá trình phát triển và những vấn đề đặt ra Phạm Thị Hồng Diệp 76 Bài tạp chí
/2013 Điều gì xảy ra, ai biết Kim Young Ha - 154 Sách
/2015 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - Thành quả và phương hướng Nguyễn Thị Thắm - 147 Lịch sử
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường Trần Quang Minh, Phan Cao Nhật Anh - 144 Sách
16/1997 Chiến lược phát triển nhà ở cho nhân dân Phan Lương 699 Bài tạp chí
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1016 Chính trị
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 936 Lịch sử
/1992 Hoạt động thị trường ở Châu Á - Thái Bình Dương - 903 Sách
/2008 Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979) Lê Tùng Lâm - 845 Luận văn Th.S
9/2011 Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công Ngô Thành Can 686 Bài tạp chí
8/2007 Hệ thống đánh giá thực thi công việc ở Hàn Quốc Nguyễn Thu Huyền 666 Bài tạp chí
181/2005 Làm thế nào để thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc Ánh Hồng 694 Bài tạp chí
/2011 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Nguyễn Trường Tân - 1133 Sách
1/1996 Làng dân gian quốc gia ở Seoul Phong Lê 690 Bài tạp chí
/2008 Đào tạo và quản lý nhân lực (kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam) Nguyễn Duy Dũng - 823 Sách
11/1998 Thiệt hai xã hội của khủng hoảng tại Hàn Quốc Hải Triều 687 Bài tạp chí