Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
6/2017 Cuộc tranh luận "tứ - thất" và ý nghĩa của nó trong lịch sử Tính lý học Hàn Quốc Lương Mỹ Vân 20
2/2016 Những mảnh ghép xã hội Choseon qua thơ ca khuê phòng và thơ ca kỹ nữ Vũ Thị Thanh Tâm 25
2/2016 Nho giáo Korea qua tiểu thuyết vụ bê bối ở Sung Kyun Kwan Trần Xuân Tiến 25
2/2016 Nhà sư Iryeon và tác phẩm Tam quốc di sự trong quan hệ với lịch sử Phật giáo Korea Nguyễn Trung Hiệp 20
1/2016 Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc trong kiến trúc thời Choseon - trọng tâm kiến trúc cung điện Đặng Dương 32
2/2017 Sự tiếp biến mô hình Trung Hoa của vương triều Lê Sơ và Joseon (Triều Tiên): nhìn từ hệ thống thanh tra, giám sát quan lại Phan Ngọc Huyền 16
4/2014 Vài suy nghĩ của người Hàn Quốc về đại tướng Võ Nguyên Giáp Ahn Kyong Hwan 116
2/2013 Chính sách quốc ngữ của Hàn Quốc từ góc nhìn cận đại Hoàng Thị Yến 98
1/2013 Sự thăng trầm trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên từ năm 1948 đến nay Lê Đình Chỉnh 131
2/2012 Hàn lưu giữa ngã ba đường - hiện trạng và những tồn tại của Hàn lưu Kim Myeong Hye 141
1/2012 Huyền thoại lập quốc của Korea và Việt Nam nhìn từ phương pháp hệ thống - loại hình Trần Ngọc Thêm 109
5/2002 Kim Pusik và tác phẩm Samguk Sagi Nguyễn Văn Lịch 851
4/2009 Vài nét về tình hình lưu trữ tài liệu mộc bản ở Hàn Quốc và Việt Nam Nguyễn Huy Khuyến 625
6/2007 Một số cuộc tiếp xúc giữa sứ thần Việt Nam và sứ thần Hàn Quốc thời Trung đại Nguyễn Minh Tường 681
9/1999 Một vài nét về quá trình phát triển ngành xuất bản tại Hàn Quốc Đoàn Lâm 629
12/2006 Ý nghĩa văn học sử của tiểu thuyết truyền kỳ Hàn - Trung - Việt Jeon Hye Kyung 607
3/2010 Tìm hiểu tín ngưỡng thành hoàng ở Hàn Tộc (qua đối sánh với tín ngưỡng thành hoàng ở Việt tộc) Cao Thế Trình 628
17/2006 Phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc: Viện Bartell được chọn làm viện kết nghĩa (1960-1980) Choi Hyung-Sup 619
11/1994 Đài Loan và Hàn Quốc - con đường phát triển, những nét tương đồng và dị biệt Nguyễn Văn Hồng 698
11/2007 Bước phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Quế 732
2/1995 A search for Korean Uniqueness James B.Palais 661
2/2007 The Eminent Koryo Monk: Stele Inscriptions as Sources for the Lives and Careers of Koryo Monks Sem Vermeersch 1003
2/2007 Ancient Literacy: Comparison and Periodization Kiho Song 865
2/2007 A Clash of Empires in East Asia: The Geneva Conference on Korea, 1954 Haruka Matsuda 1036
1/2006 Managing the "foreign" and "domestic": Kilsoo Haan, Korean Diasporic Nationalism and the U.S Liberal state, 1931-1945 Richard Kim 964
 
Mục con :
Mục Số lượng
picture for subcategory  316
picture for subcategory  131
picture for subcategory  39
picture for subcategory  595
picture for subcategory  430