Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
5/2018 Kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Lê Thị Kim Huệ 61
8/2018 Hội nhập quốc tế về khoa học xã hội: kinh nghiệm Đông Á, Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam Đặng Nguyên Anh 18
2/2016 Thiết kế môn tiếng Hàn thương mại hiệu quả giảng dạy cho sinh viên chuẩn bị ra trường Phạm Thị Thùy Linh 46
2/2016 Cách phiên âm Hangeul sang tiếng Việt trong dịch thuật Lê Đăng Hoan 24
2/2016 Đề án dạy - học tiếng Hàn trong hệ thống giáo dục quốc dân - bước tiến mới trong giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam Trần Thị Hường 19
2/2016 Phương án nghiên cứu phạm trù cách của tiếng Hàn - mô hình hóa với các biểu hiện tương đương trong tiếng Việt Lưu Tuấn Anh 22
2/2016 Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam Nguyễn Thị Thắm 22
9/2016 Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Nguyễn Duy Lợi 21
2/2016 Lịch sử hình thành các cộng đồng người Hàn trên thế giới Trần Hữu Yến Loan 18
1/2016 Mối liên hệ giữa giới tính và ngôn ngữ trong tiếng Hàn Đỗ Thúy Hằng 27
1/2016 Giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc - nhìn từ góc độ chính sách và giải pháp Lê Đình Chỉnh 21
4/2015 Nghiên cứu lỗi từ vựng và phương thức giảng dạy từ vựng tiếng Hàn trình độ trung cấp cho người Việt Nghiêm Thị Thu Hương 20
4/2015 Ảnh hưởng của Hàn lưu đến việc xuất bản sách học tiếng Hàn, sách dịch truyện tranh và văn học Hàn Quốc Cao Thị Bắc Hải 25
4/2015 Hàn Quốc học Việt Nam đến thời điểm 2015 Lê Thị Thu Giang 20
3/2015 Phương pháp dạy - học từ xưng hô và cách xưng hô tiếng Hàn hiệu quả cho người Việt Nam Lã Thị Thanh Mai 19
3/2015 Vấn đề kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống Hàn Quốc: hiện trạng và giải pháp Nguyễn Thủy Giang 24
2/2015 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến Hàn Quốc học tại Việt Nam (trọng tâm vào dự án giáo dục Hàn Quốc học trực tuyến E - school) Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 33
1/2015 Vài ý kiến về việc đào tạo tiếng Hàn ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Hoàng Ánh 17
1/2015 Nghiên cứu nhu cầu học tập tiếng Hàn của gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tại TP. Hồ Chí Minh - Đối tượng là phụ huynh có con khoảng 02 tuổi đang theo học tại trường Hangul Youk Suhyun, Jang Jeehye 21
1/2015 Thú vị những địa danh của Hàn Quốc Phạm Thị Thùy Linh 25
1/2015 Lịch sử Hàn Quốc trong sách giáo khoa phổ thông Việt Nam - thực trạng và một số giải pháp Nguyễn Thị Thắm 18
1/2015 Trào lưu kết hôn Hàn - Việt của phụ nữ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ 2005 đến nay dưới góc nhòn hệ giá trị văn hóa Việt Nam Trần Thị Thu Lương 18
3/2016 Cung ứng dịch vụ công ở nông thôn: kinh nghiệm của một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam Đặng Thị Lệ Xuân 15
5/2017 Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Trần Chiến Thắng 16
4/2017 Kinh nghiệm quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố Châu Á và bài học cho Hà Nội Trần Chiến Thắng 14
 
Mục con :
Mục Số lượng
picture for subcategory  316
picture for subcategory  131
picture for subcategory  39
picture for subcategory  595
picture for subcategory  430