Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2016 Phim truyền hình Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới quan niệm về tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam hiện nay Phạm Thị Nhung - 45
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 58
/2016 Tác động của sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc đến an ninh khu vực Đông Bắc Á Phan Thị Diễm Huyền - 44
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 33
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 62
/2016 Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay (Nghiên cứu trường hợp Công ty CS Wind Tower - Vũng Tàu) Nguyễn Ngọc Mai - 95
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 72
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 99
/2016 Phim truyền hình Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới quan niệm tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam hiện nay Phạm Thị Nhung - 78
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 114
/2015 Trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Ngọc Mai - 97
/2015 Công nghệ xanh ở Hàn Quốc: Thực trạng và vận dụng Lương Hồng Hạnh - 109
/2014 Thực trạng quản lý nguồn nhân lực đa dạng trong các công ty Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay Tống Thùy Linh - 666
/2005 Báo cáo tổng quan về tình hình Đông Bắc Á năm 2005 Phạm Hồng Thái - 810
/2001 Đặc điểm Nho giáo Koryo (918 - 1392) Lý Xuân Chung 656
/2002 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 706
/2014 Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013) Lương Hồng Hạnh - 640
/2014 Ảnh hưởng của những giá trị Nho giáo đối với đời sống văn hóa - xã hội Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 867
/2004 Tình hình Đông Bắc Á năm 2004 Hoàng Vọng Thanh 1103
/2005 Một số vấn đề chính trị xã hội chủ yếu của Nhật Bản và Hàn Quốc Hồ Việt Hạnh 742
/2006 Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, và văn hóa chủ yếu ở các nước khu vực Đông Bắc Á Võ Hải Thanh - 1168
/2005 Vấn đề môi trường và phát triển khu vực Đông Bắc Á Ngô Minh Thanh 706
/2004 Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc thập niên 1990 Võ Hải Thanh - 651
/2005 Hàn Quốc sau khủng hoảng kinh tế châu Á Võ Hải Thanh, Nguyễn Thanh Bình - 680
/2003 Tìm hiểu chính đảng ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm - 697