Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 29
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 67
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 95
/2015 Trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Ngọc Mai - 91
/2015 Công nghệ xanh ở Hàn Quốc: Thực trạng và vận dụng Lương Hồng Hạnh - 106
/2014 Thực trạng quản lý nguồn nhân lực đa dạng trong các công ty Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay Tống Thùy Linh - 662
/2005 Báo cáo tổng quan về tình hình Đông Bắc Á năm 2005 Phạm Hồng Thái - 806
/2004 Tình hình Đông Bắc Á năm 2004 Hoàng Vọng Thanh 1061
/2006 Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, và văn hóa chủ yếu ở các nước khu vực Đông Bắc Á Võ Hải Thanh - 1147
/2004 Những thay đổi trong chính sách nông nghiệp của Hàn Quốc thập niên 1990 Võ Hải Thanh - 650
/2005 Hàn Quốc sau khủng hoảng kinh tế châu Á Võ Hải Thanh, Nguyễn Thanh Bình - 678
/2002 Kinh tế Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI Võ Hải Thanh - 906
/2001 Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc trong thập niên 90 Hoàng Minh Hằng - 1116
/2001 Những điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô của Hàn Quốc trong thập niên 90 Võ Hải Thanh - 682
/2013 Phát triển năng lượng Xanh ở Hàn Quốc Phạm Thị Xuân Mai 1605