Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 59
3/2017 Pháp luật Hàn Quốc và thăng trầm của phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn Moon Heung Ahn 36
3/2017 Thực trạng và vấn đề của gia đình đa văn hóa Hàn - Việt khu vực thành phố Gwangju Ahn Kyong-hwan 38
3/2017 Tác động của các quy định pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc về môi giới kết hôn tới hôn nhân đa văn hóa Bùi Thị Hòa 29
3/2017 Tăng quyền và chuẩn hóa truyền thống chữ hiếu trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Thơ 37
3/2017 Ảnh hưởng Phật giáo trong văn hóa Hàn Quốc và những chỉ dẫn liên quan giao tiếp Việt - Hàn Phạm Thị Thu Hiền 54
3/2017 Vai trò và ứng xử của người vợ trong gia đình đa văn hóa Hàn - Việt Nguyễn Thị Thắm 64
3/2017 Vấn đề dạy tiếng Việt cho người Hàn và những khó khăn cần khắc phục Mai Ngọc Chừ 34
3/2017 Đặc trưng gia đình đa văn hóa Hàn - Việt ở Việt Nam nghiên cứu trường hợp các gia đình đa văn hóa tại Hà Nội Nguyễn Thùy Giang 39
2/2017 Giá trị Nho giáo và hướng dẫn ứng xử nhằm tăng cường hòa hợp và hợp tác lâu bền giữa Hàn Quốc và Việt Nam Bu Nam Chul 66
2/2017 Nguyên nhân gây mâu thuẫn văn hóa trong quan hệ giữa quản lý Hàn Quốc và công nhân Việt Nam qua điều tra xã hội học và phương án giải quyết Ahn Jung Hun 38
2/2017 Tăng cường giáo dục tinh thần nhằm giảm thiểu mâu thuẫn văn hóa, tăng cường sự hòa hợp trong các công ty Hàn Quốc Cao Thúy Oanh 30
2/2017 Những mâu thuẫn nảy sinh và cách thức giải quyết mâu thuẫn nơi công sở giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Xoan 45
2/2017 Sự tương đồng và khác biệt trong đặc trưng ứng xử xã hội của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam Trần Thị Thu Lương 52
2/2017 Định kiến của người lao động Việt Nam về quản lý người Hàn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Lê Hiền Anh 28
2/2017 Tìm hiểu về ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của người Hàn Lưu Tuấn Anh 34
2/2017 Thực trạng mâu thuẫn Hàn - Việt trong một số công ty Hàn Quốc tại khu vực miền Bắc Việt Nam Cao Thị Hải Bắc 33
1/2017 Một vài suy ngẫm về phương pháp giảng dạy môn văn học Hàn Quốc (nhìn từ thực tiễn môn văn học Hàn Quốc 2) Nguyễn Lệ Thu 30
1/2017 Tìm hiểu thành ngữ Hàn Quốc, Việt Nam liên quan đến món ăn và việc ăn uống Phạm Quỳnh Giao 91
1/2017 Mô hình dạy viết coi trọng quá trình (cho soạn thảo văn bản tiếng Hàn thương mại) Hoàng Thị Yến 35
1/2017 Phương pháp giảng dạy từ tượng thanh, từ tượng hình trong tiếng Hàn Lã Thị Thanh Mai, Trần Thị Thanh Mai 34
1/2017 Đối chiếu danh từ đơn vị trong tiếng Hàn và tiếng Việt Nguyễn Thị Hồng Vân 95
1/2017 Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tiếng Hàn (tìm hiểu từ góc độ của nhà tuyển dụng) Đỗ Thúy Hằng, Lã Thị Thanh Mai, Đặng Nguyễn Thùy Dương 26
1/2017 Hải nữ Jeju - nhìn từ góc độ văn hóa biển Lương Quốc An 27
1/2017 Ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc những năm đầu thế kỷ XXI dưới góc độ sức mạnh mềm Phạm Thu Thủy 52