Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
2/1999 Công nghệ thông tin-viên ngọc quý của nền kinh tế Hàn Quốc 726
3/2007 Xu hướng phát triển kinh tế văn hóa ở Đông Á trong thời đại sáng tạo tri thức Lạc Lợi 710
7/2010 Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảu một số nước Đông Bắc Á và ASEAN Trần Thanh Cương 724
4/2010 Nhận diện trật tự quyền lực ở Đông Á hiện nay Nguyễn Hoàng Giáp 724
2/2010 Đông Á khởi đầu hồi phục sau khủng hoảng Nguyễn Ngọc Thanh 696
1/2010 Chữ Hán trong ngôn ngữ Nhật Bản và Hàn Quốc: Những nét riêng và chung Trần Hoàng Mai 677
5/2002 Kim Pusik và tác phẩm Samguk Sagi Nguyễn Văn Lịch 851
5/2002 Hàn Quốc và Nhật Bản-những nét giống nhau và khác nhau trong văn hóa lối sống Hồ Hoàng Hoa 712
2/2002 Quan hệ hợp tác toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam trong thế kỷ 21 sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa Lee Han Dong 720
1/2002 Nhìn lại quan hệ kinh tế Việt-Hàn (1992-2001) Hoàng Văn Hiển 714
1/2002 Giao lưu-hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây Nguyễn Thị Thắm 672
2/2004 Từ mô hình "đàn nhạn bay" đến mô hình "hai đầu tầu" : Đông Á cần hợp tác phát triển Cổ Tiểu Tùng 680
4/2005 Liên minh an ninh chính trị giữa Hàn Quốc và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh Lê Văn Anh 811
4/2005 Tìm hiểu một số quan hệ chính trị cơ bản chi phối khu vực Đông Bắc Á Nguyễn Thanh Hiền 714
4/2005 Kinh tế Đông Bắc Á: Đặc điểm và xu hướng biến đổi Mai Văn Bảo 750
3/2005 Vấn đề tranh chấp lãnh chấp lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á: Đánh giá từ khía cạnh an ninh khu vực Phạm Quý Long 693
2/2005 Về xu hướng hợp tác ASEAN và Đông Bắc Á Nguyễn Xuân Dũng 684
1/2005 Vấn đề văn hóa trong chủ nghĩa khu vực Đông Á Hoàng Khắc Nam 667
1/2005 Những đặc trưng biến đổi chủ yếu của cục diện kinh tế khu vực Đông Á Vũ Văn Hà 700
1/2014 Một dấu mốc về sự hiện diện của văn học Korea ở Việt Nam thế kỷ XV bị quên lãng Nguyễn Thanh Tùng 672
10/2013 Đặc điểm nghệ thuật của truyện thần thoại Hàn Quốc Lưu Thị Hồng Việt 673
10/2013 Sự phản tỉnh về trách nhiệm Nho sĩ của phái Thực học thời Choseon qua văn chương Pak Ch'i Weon Phan Thị Thu Hiền 871
12/2013 Sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ở Nhật Bản và Hàn Quốc Phạm Hồng Thái 683
12/2013 Tác động của việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản đối với chính trị và an ninh khu vực Đông Bắc Á Nguyễn Ngọc Nghiệp 611
12/2012 Lời tựa của Ngài Ha Chan-ho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho 393