Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
3/1999 Phân phối thu nhập ở Hàn Quốc Ngô Xuân Bình 560
2/1999 Kinh tế trang trại nông nghiệp ở các nước công nghiệp phát triển Đông Bắc Á Nguyễn Điền 534
4/1998 Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao công nghệ của các NIE châu Á - Bài học đối với Việt Nam Hoàng Thị Bích Loan 519
5/2001 Vấn đề quản lý ngoại hối và kinh nghiệm của Hàn Quốc Đào Minh Phúc 509
3/2001 Cơ chế quản lý kinh doanh của các công ty xuyên quốc gia ở NIEs châu Á Hoàng Thị Bích Loan 522
2/2001 Công nghiệp điện tử và xuất khẩu các mặt hàng điện tử của các nước châu Á Trần Văn Tùng 512
1/2008 Công ty xuyên quốc gia (TNC) trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế Lê Văn Sang 594
298/2010 Đối ngoại Việt Nam 2009: vượt qua thách thức, vững bước vào 2010 568
292/2009 Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường khu vực Đông Bắc Á - một hình thức hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Mỹ Hương 680
283/2009 Một số kinh nghiệm về môi trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á của Việt Nam, vận dụng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kham Phanh Chia A 505
281/2009 Thu hút đầu tư các nước Đông Bắc Á vào CHDCND Lào - thực trạng và giải pháp Kham Phanh Chia A 505
258/2009 Cộng đồng kinh tế Đông Á (EAEC): nền tảng - mô hình - lộ trình Lê Kim Sa 617
2/1994 Những thách thức đối với nền kinh tế Bắc Triều Tiên Nguyễn Duy Dũng 502
42/2007 Vấn đề già hóa dân số ở Hàn Quốc Ngô Xuân Bình 535
289/2009 Khía cạnh kinh tế của Tổ hợp công nghệ quốc phòng Lê Kim Sa, Nguyễn Thị Thu Hường 651
4/2001 Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Hàn Quốc Trần Thị Minh Châu 465
3/2001 Cải cách khu vực tài chính ngân hàng của Hàn Quốc sau khủng hoảng Nguyễn Ngọc Mạnh 482
4/1998 Những ưu tiên trong chính sách chống khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc Ngô Xuân Bình 457
3/1998 Những thách thức của nền kinh tế Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI Trần Lan Hương 472
1/1998 Sơ lược về hệ thống tài chính Hàn Quốc Đào Minh Phúc 469
2/1997 Bán đảo Triều Tiên: Cần bao nhiêu vốn đầu tư cho sự hòa đồng về kinh tế? Phạm Thái Quốc 813
1/1996 Xuất khẩu - Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc Trần Lan Hương 480
2/1995 Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam Trần Lan Hương 638
4/1994 Hàn Quốc hướng hoạt động ngoại thương sang các nước Đông Nam Á Trần Lan Hương 670
4/1994 Khả năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc qua phân tích cơ cấu công nghiệp của hai nước Bùi Tất Thắng 622