Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2008 Mối quan hệ Việt - Hàn trong và sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1995 - 2005) Ku Su Jeong - 1063
/2009 Nghiên cứu, đánh giá thơ văn xướng họa của các sứ thần hai nước Việt Nam - Hàn Quốc Lý Xuân Chung 974
/2010 Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul Lee Kye Sun 1331
/2010 Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961-1993) Bùi Thị Kim Huệ 1376
/2009 Cải cách hệ thống ngân hàng một số nước Châu Á sau khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực: trường hợp Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia Phạm Thị Nguyệt 873
/2006 So sánh một số đặc điểm cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ tiếng Việt và tiếng Hàn (phụ lục) Trần Văn Tiếng 831
/2006 So sánh một số đặc điểm cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ tiếng Việt và tiếng Hàn Trần Văn Tiếng 1277
/1996 Làng Yên Sở từ truyền thống đến đổi mới và so sánh với những biến đổi ở nông thôn Hàn Quốc Jeong Nam Song 1236
/1996 Trật tự từ trong tiếng Hàn so sánh với tiếng Việt Ahn Kyong Hwan 1275
/2001 Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961-1993) Hoàng Văn Hiển 1550
/2005 Chính sách khai thác nội lực phát triển kinh tế trong phong trào Saemaul Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Lee Jung Sook 1292
/2002 Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1995: kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam Nguyễn Quang Hồng 1632
/2005 So sánh nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu hàng năm của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và của người Hàn Quốc Gu Bon Seog 1534
/2002 Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc Park Yeon Kwan 1348