Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2013 Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh - 191
/2016 Việt Nam khôi phục đất nước và đồng nhất dân tộc sau thống nhất: Giải pháp cho thống nhất bán đảo Triều Tiên - 219
/2014 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng - 235
/2012 Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn - 204
/2012 A better world of differences 2 - 217
/2012 Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức - 210
/2011 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam - 151
/2011 Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers - 157
/2011 Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh - 193
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa - 135
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 2 Yang Hyun Hae - 782
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 1 Kim Sang Bong - 632
/2013 Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: quản trị kinh doanh và công nghiệp dịch vụ Đại học Quốc gia TP HCM - 785
/2014 Giao lưu văn hóa và học thuật Đông Á Đại học Quốc tế Hồng Bàng - 741
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1009
/2014 Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh Châu Á Đại học KHXH&NV - 629
/2013 Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Hàn Quốc, Việt Nam và những tác động của nó đến sự giao lưu, hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa Việt - Hàn Đại học KHXH&NV - 644
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 928
/2013 Tuyển tập tư liệu Hwang Eui Dong - 701
/2014 Tuyển tập tư liệu Choi Jeong Mook - 814
/2006 Kỷ yếu hội thảo khoa học về tác phẩm Kim ngao tân thoại 610
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1492
/2004 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở Trần Quang Minh - 1444
/2012 Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Đại học quốc gia Hà Nội 1313
/2012 Korea - Vietnam Relations KISEAS, SEASREP, CWIS 735