Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2016 Việt Nam khôi phục đất nước và đồng nhất dân tộc sau thống nhất: Giải pháp cho thống nhất bán đảo Triều Tiên - 219
/2014 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng - 235
/2012 Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn - 204
/2012 A better world of differences 2 - 217
/2012 Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức - 210
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa - 135
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 2 Yang Hyun Hae - 782
/2013 Chương trình giao lưu học giả lần 1 Kim Sang Bong - 632
/2014 Giao lưu văn hóa và học thuật Đông Á Đại học Quốc tế Hồng Bàng - 741
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1009
/2014 Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh Châu Á Đại học KHXH&NV - 629
/2013 Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Hàn Quốc, Việt Nam và những tác động của nó đến sự giao lưu, hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa Việt - Hàn Đại học KHXH&NV - 644
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 928
/2013 Tuyển tập tư liệu Hwang Eui Dong - 701
/2006 Kỷ yếu hội thảo khoa học về tác phẩm Kim ngao tân thoại 610
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1492
/2004 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở Trần Quang Minh - 1444
2009/ Nhật Bản và thế giới phương Đông Đại học KHXH&NV 781
/2006 Giá trị sáng tạo chữ viết Hangul và vai trò của nó trong phát triển văn hóa, giáo dục Hàn Quốc Đại học KHXH&NV 1210
/2003 Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Đại học KHXH&NV 842
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 663
/2008 Nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Hàn Quốc và Việt Nam 1667
/2002 Hội nghị khoa học Các nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 1382
/2003 Phương Đông: Hợp tác và phát triển 1507
/2008 Korea and Korean studies from Asian vision 805