Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2013 Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh - 191
/2016 Việt Nam khôi phục đất nước và đồng nhất dân tộc sau thống nhất: Giải pháp cho thống nhất bán đảo Triều Tiên - 219
/2012 Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn - 204
/2012 A better world of differences 2 - 217
/2012 Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức - 210
/2011 Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers - 157
/2011 Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh - 193
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1009
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 928
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1492
/2004 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở Trần Quang Minh - 1444
/2012 Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Đại học quốc gia Hà Nội 1313
/2009 Ngành Hàn Quốc học: 15 năm xây dựng và phát triển (1994-2009) Đại học KHXH&NV 842
2009/ Nhật Bản và thế giới phương Đông Đại học KHXH&NV 781
/2006 Giá trị sáng tạo chữ viết Hangul và vai trò của nó trong phát triển văn hóa, giáo dục Hàn Quốc Đại học KHXH&NV 1210
/2003 Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Đại học KHXH&NV 842
/2008 Nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Hàn Quốc và Việt Nam 1667
/2002 Hội nghị khoa học Các nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 1382
/2013 Tình hình đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học và định hướng phát triển tại Việt Nam 1294
/2003 Phương Đông: Hợp tác và phát triển 1508