Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2016 Việt Nam khôi phục đất nước và đồng nhất dân tộc sau thống nhất: Giải pháp cho thống nhất bán đảo Triều Tiên - 219
/2014 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng - 235
/2012 Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn - 204
/2012 Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức - 210
/2011 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam - 151
/2011 Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers - 157
/2013 Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: quản trị kinh doanh và công nghiệp dịch vụ Đại học Quốc gia TP HCM - 785
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1009
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 928
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1492
/2004 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở Trần Quang Minh - 1444
/2012 Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Đại học quốc gia Hà Nội 1313
/2012 Korea - Vietnam Relations KISEAS, SEASREP, CWIS 735
/2007 Hội thảo quốc tế về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc Hội khoa học lịch sử VN, Học hội lịch sử HQ 1344
/2002 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: 10 năm và xa hơn nữa Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế 838
/2003 Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Đại học KHXH&NV 842
/2007 Hội thảo quốc tế quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc Hội khoa học lịch sử Việt Nam - 1264