Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem
/2017 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 tập 2 Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh - 55
2/2018 Thực trạng và xu hướng phát triển năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc Quản Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Vân 17
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo tổng hợp) Trần Quang Minh - 82
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo chắt lọc) Trần Quang Minh - 71
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo kiến nghị) Trần Quang Minh - 94
/2016 Chính sách phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam (báo cáo tóm tắt) Trần Quang Minh - 89
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 54
/2015 Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam Lưu Ngọc Trịnh - 112
/2016 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường Trần Quang Minh, Ngô Hương Lan - 126
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 67
/2011 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam - 151
/2011 Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers - 157
/2011 Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh - 193
/2015 Trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Ngọc Mai - 91
/2015 Công nghệ xanh ở Hàn Quốc: Thực trạng và vận dụng Lương Hồng Hạnh - 106
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường Trần Quang Minh, Phan Cao Nhật Anh - 138
/1999 Bước vào thế kỷ 21: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999/2000 - 822
/2014 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 tập 2: Văn hóa, xã hội, môi trường Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái - 861
/2014 Những kết quả bước đầu của Kế hoạch 5 năm về Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc (2009-2013) Lương Hồng Hạnh - 637
3/2003 Government size, trade and growth Gieyoung Lim 277
5/2005 Korea's policy measures for energy security Ryu Ji-chul 887
33/2010 Coping with climate change: Green living Kang Hee-Chan 292
1/2004 Characteristics of Korea's environmental problems Jeong Gyu-ho 334
2/2009 Korea's ramsar wetlands Han Dong - uk 1218
2/2009 Primeval Splendor of upo wetlands Kang Byung Kuk 848