Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI
Tiêu đề:      Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Sách
Tác giả:      Dương Phú Hiệp
Mã tài liệu:      Vv496
Nhà xuất bản:      Thống kê
Năm xuất bản:      1999
Số trang:      340
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày khái quát về những xu hướng phát triển chủ yếu của Hàn Quốc. Khủng hoảng kinh tế Hàn Quốc. Quan hệ kinh tế, văn hoá, ngoại giao Hàn- Việt. Chiến lược toàn cầu hoá của Hàn Quốc. Văn hoá Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI. Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc. Tình hình nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, Chính trị, chính trị Hàn Quốc, xã hội, xã hội Hàn Quốc, văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, giáo dục, giáo dục Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      2169
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá