Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 tập 2: Văn hóa, xã hội, môi trường
Tiêu đề:      Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013 tập 2: Văn hóa, xã hội, môi trường
Mục:      Môi trường, Xã hội, Văn hóa, Sách
Tác giả:      Trần Quang Minh, Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      Vv2677
Nhà xuất bản:      NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2014
Số trang:      397
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Về môi trường, cuốn sách đề cập đến vấn đề năng lượng xanh và chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc; về văn hóa, cuốn sách trình bày hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật và vai trò của điện ảnh trong làn sóng Hàn Quốc; về xã hội, cuốn sách phân tích thực trạng lao động nước ngoài ở Nhật Bản và gia đình tại các đô thị lớn của Nhật Bản từ năm 1990 đến nay.

Từ khóa:      Môi trường, môi trường Hàn Quốc, năng lượng xanh, tăng trưởng xanh, văn hóa, văn hóa Nhật Bản, ngôn ngữ, tiếng Nhật, lời cầu khiến, hành vi từ chối, văn hóa Hàn Quốc, làn sóng Hàn Quốc, điện ảnh, lao động nước ngoài, xã hội, xã hội Nhật Bản, gia đình Nhật
Lượt xem:      873
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá