Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển: Từ góc nhìn châu Á
Tiêu đề:      Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển: Từ góc nhìn châu Á
Mục:      Xã hội, Kinh tế, Chính trị, Sách
Tác giả:      Farrukh Iqbal, Jong-Il You
Mã tài liệu:      Vt489
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản:      2002
Số trang:      228
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày mối liên hệ giữa thể chế, nền kinh tế thị trường và phát triển, so sánh dưới các góc độ khác nhau các yếu tố được cho là cơ sở của phát triển bền vững như thể chế chính trị, dân chủ, pháp quyền, giá trị châu Á, nêu lên kinh nghiệm, viễn cảnh của Hàn Quốc, đặc điểm của các thiết chế Nhật Bản

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế thị trường, thị trường, dân chủ, chính trị, thiết chế chính trị, giá trị châu Á, công bằng xã hội, xã hội, văn hóa, Hàn Quốc, Nhật Bản
Lượt xem:      989
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá