Hàn Quốc - Đất nước & Con người
Tiêu đề:      Hàn Quốc - Đất nước & Con người
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Sách
Mã tài liệu:      Vt491
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Thời đại
Năm xuất bản:      2010
Số trang:      775
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách cung cấp thông tin về hầu hết các lĩnh vực như địa lý, lịch sử, xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị... của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Lịch sử, tôn giáo, địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật, phong tục, tín ngưỡng, triết học, xã hội, chính trị, Hiến pháp, quan hệ đối ngoại, kinh tế, tài chính, quốc phòng, công nghiệp, khoa học, công nghệ, giáo dục, thể thao, du lịch, Hàn Quốc
Lượt xem:      1666
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá