Bước vào thế kỷ 21: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999/2000
Tiêu đề:      Bước vào thế kỷ 21: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999/2000
Mục:      Môi trường, Xã hội, Kinh tế, Sách
Mã tài liệu:      Vt493
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản:      1999
Số trang:      369
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách trình bày cảnh quan phát triển đổi thay đầu thế kỷ 21, phân tích những nội dung chính, những thách thức và cơ hội của toàn cầu hóa và địa phương hóa, gợi mở những giải pháp ứng phó đối với những vấn đề này, trước hết là những giải pháp về thể chế.

Từ khóa:      Kinh tế, toàn cầu hóa, địa phương hóa, thương mại, tài chính, môi trường, phi tập trung hóa, đô thị hóa, xã hội, công nghiệp, Đông Á, Đông Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Phi
Lượt xem:      834
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá