Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay và triển vọng phát triển đến năm 2020
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay và triển vọng phát triển đến năm 2020
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Sách
Tác giả:      Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Văn Dương
Mã tài liệu:      Vv2670
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản:      2011
Số trang:      179
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách tập trung phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, bao gồm: tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh, thực trạng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên các lĩnh vực: chính trị - đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ tháng 12/1992 đến nay, trình bày mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ đối tác, hợp tác chiến lược để thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, đồng thời đưa ra những  giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ này cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển của hai nước trong tình hình mới.

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ ngoại giao, hợp tác, chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, Việt Nam, Hàn Quốc, 1992, 2020
Lượt xem:      1130
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá