Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc
Tiêu đề:      Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Sách
Tác giả:      Nguyễn Trường Tân
Mã tài liệu:      Vv2671
Nhà xuất bản:      Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
Năm xuất bản:      2011
Số trang:      275
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội của Hàn Quốc; giới thiệu sự phát triển của văn hóa qua từng giai đoạn lịch sử; giới thiệu những tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực, văn học, nghệ thuật, thể thao, du lịch...

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc, chính trị Hàn Quốc, kinh tế Hàn Quốc, xã hội Hàn Quốc, văn học, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, du lịch, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, Hàn Quốc
Lượt xem:      1133
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá